3D Převod formátů prostřednictvím Java

Převádějte formáty souborů 3D bez instalace softwaru pro modelování a vykreslování 3D a sestavujte aplikace Java pro více platforem.

 

Pro vytváření, úpravy, manipulaci a ukládání trojrozměrných grafických aplikací poskytuje Java 3D API vysokou úroveň metod k provádění takových funkcí bez instalace jakéhokoli 3D softwaru pro modelování a vykreslování. Jen málo z nich vytváří síť různých trojrozměrných geometrických tvarů, vytváří soubor scény 3D, nastavuje normály nebo UV na krychli, formátuje prvky, přidává vlastnosti animace a další.

Převeďte soubor 3D do různých formátů

Proces převodu je jednoduchý. Stačí načíst zdrojový soubor 3D pomocí Třída scén Protože scéna je objekt nejvyšší úrovně, který má uzly, geometrie, textury, materiály, animace, pozice, podscény atd. Vytvořte příslušné Uložit možnosti jako jsou AmfSaveOptions, ColladaSaveOptions, Discreet3dsSaveOptions, DracoSaveOptions, FbxSaveOptions, GltfSaveOptions, RvmSaveOptions, StlSaveOptions, U3dSaveOptions atd. a podle toho nastavte vlastnosti. Nakonec zavolejte metodu uložení s výstupním souborem a vytvořeným objektem možností uložení cílového formátu. Navíc pomocí programátorů API lze dokonce uložit 3D scénu jako HTML.

Java Kód pro konverzi AMF na 3DS
Převést scénu 3D na HTML prostřednictvím Java