DOCX JPG PDF XML AMF
 Product Family
DAE

Převést AMF na DAE prostřednictvím Java

Převod AMF na DAE pomocí knihovny Java bez jakéhokoli modelovacího softwaru 3D.

Jak převést AMF na DAE pomocí Java

K vykreslení AMF do DAE použijeme

Aspose.3D for Java

API, což je funkčně bohatá, výkonná a snadno použitelná konverzní API for Java platforma. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo z

Aspose Maven Repository

a nainstalujte jej do svého projektu založeného na Maven přidáním následujících konfigurací do souboru pom.xml.

úložiště


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroky ke konverzi AMF na DAE prostřednictvím Java

Programátoři Java mohou snadno převést soubor AMF na DAE pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor AMF pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci DaeSaveOptions1. Nastavte DAE konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru DAE a objektem DaeSaveOptions

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu Java se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s Java Runtime Environment pro JSP/JSF aplikace a desktopové aplikace.- Získejte nejnovější verzi Aspose.3D for Java přímo od společnosti Maven.
 

Zdrojový kód konverze AMF na DAE Java

// načtěte AMF do objektu scény 
Scene document = new Scene("template.amf");
// vytvořte instanci DaeSaveOptions 
DaeSaveOptions options = new DaeSaveOptions();
// uložit AMF jako DAE 
document.save("output.dae", options);  
 
 • Živá ukázka konverzí AMF na DAE

  Převést AMF na DAE právě teď na naší webové stránce s živými ukázkami. Živá ukázka má následující výhody

    Není třeba stahovat Aspose API.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor AMF, bude okamžitě převeden na DAE.
    Dostanete odkaz ke stažení.

  Java 3D Knihovna manipulace se scénami

  Aspose.3D je CAD a herní software API k načítání, úpravě a převodu souborů 3D. API je samostatný a nevyžaduje žádný 3D modelovací nebo vykreslovací software. Lze snadno použít API pro Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binární), Universal3D, FBX (ASCII, binární), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX a další formáty.

  AMF Co je formát AMF

  Formát souboru Additive Manufacturing (AMF) definuje otevřené standardy pro popis objektů, aby mohly být využity procesy aditivní výroby, jako je 3D Printing. Programy CAD používají formát souboru AMF tak, že využívají informace, jako je geometrie, barva a materiál objektů. Formát AMF se liší od formátu STL, protože laterál nepodporuje barvy, materiály, mřížky a konstelace.

  Více

  DAE Co je formát DAE

  Soubor DAE je formát souboru Digital Asset Exchange, který se používá k výměně dat mezi interaktivními aplikacemi 3D. Tento formát souboru je založen na schématu XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), což je otevřené standardní schéma XML pro výměnu digitálních aktiv mezi grafickými softwarovými aplikacemi. Byla přijata ISO jako veřejně dostupná specifikace, ISO/pAS 17506.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor AMF do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  AMF DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  AMF DO FBX (Formát 3D)
  AMF DO GLTF (Přenosový formát GL)
  AMF DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  AMF DO OBJ (3D Formát souboru)
  AMF DO PLY (Formát souboru polygonu)
  AMF DO RVM (Model rostlinného designu AVEVA)
  AMF DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  AMF DO U3D (Universal 3D)