DOCX JPG PDF XML RVM
 Product Family
OBJ

Převést RVM na OBJ prostřednictvím Java

Převod RVM na OBJ pomocí knihovny Java bez jakéhokoli modelovacího softwaru 3D.

Jak převést RVM na OBJ pomocí Java

K vykreslení RVM do OBJ použijeme

Aspose.3D for Java

API, což je funkčně bohatá, výkonná a snadno použitelná konverzní API for Java platforma. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo z

Aspose Maven Repository

a nainstalujte jej do svého projektu založeného na Maven přidáním následujících konfigurací do souboru pom.xml.

úložiště


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroky ke konverzi RVM na OBJ prostřednictvím Java

Programátoři Java mohou snadno převést soubor RVM na OBJ pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor RVM pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci ObjSaveOptions1. Nastavte OBJ konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru OBJ a objektem ObjSaveOptions

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu Java se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s Java Runtime Environment pro JSP/JSF aplikace a desktopové aplikace.- Získejte nejnovější verzi Aspose.3D for Java přímo od společnosti Maven.
 

Zdrojový kód konverze RVM na OBJ Java

// načtěte RVM do objektu scény 
Scene document = new Scene("template.rvm");
// vytvořit instanci ObjSaveOptions 
ObjSaveOptions options = new ObjSaveOptions();
// uložit RVM jako OBJ 
document.save("output.obj", options);  
 
 • Živá ukázka konverzí RVM na OBJ

  Převést RVM na OBJ právě teď na naší webové stránce s živými ukázkami. Živá ukázka má následující výhody

    Není třeba stahovat Aspose API.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor RVM, bude okamžitě převeden na OBJ.
    Dostanete odkaz ke stažení.

  Java 3D Knihovna manipulace se scénami

  Aspose.3D je CAD a herní software API k načítání, úpravě a převodu souborů 3D. API je samostatný a nevyžaduje žádný 3D modelovací nebo vykreslovací software. Lze snadno použít API pro Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binární), Universal3D, FBX (ASCII, binární), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX a další formáty.

  RVM Co je formát RVM

  RVM datových souborů souvisí s AVEVA PDMS. Soubor RVM je model systému řízení návrhu závodu AVEVA. Systém řízení návrhu rostlin (PDMS) společnosti AVEVA je nejoblíbenější 3D návrhový systém využívající technologii zaměřenou na data pro řízení projektů.

  Více

  OBJ Co je formát OBJ

  Soubory OBJ jsou používány aplikací Advanced Visualizer společnosti Wavefront k definování a ukládání geometrických objektů. Zpětný a dopředný přenos geometrických dat je možný prostřednictvím OBJ souborů. Formát OBJ podporuje jak polygonální geometrii, jako jsou body, čáry, vrcholy textur, plochy, tak geometrii volného tvaru (křivky a povrchy). Tento formát nepodporuje animaci nebo informace související se světlem a polohou scén. Soubor OBJ je obvykle konečným produktem procesu modelování 3D generovaného pomocí CAD (Computer Aided Design). Výchozí pořadí pro ukládání vrcholů je proti směru hodinových ručiček, aby se zabránilo explicitní deklaraci normál ploch. Ačkoli soubory OBJ deklarují informace o měřítku v řádku komentáře, pro souřadnice OBJ nebyly deklarovány žádné jednotky.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor RVM do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  RVM DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  RVM DO AMF (Formát aditivní výroby)
  RVM DO ASE (Soubor 2D animace)
  RVM DO DAE (Výměna digitálních aktiv)
  RVM DO FBX (Formát 3D)
  RVM DO GLTF (Přenosový formát GL)
  RVM DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  RVM DO PLY (Formát souboru polygonu)
  RVM DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  RVM DO U3D (Universal 3D)