HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
OBJ

Převést DAE na OBJ prostřednictvím C#

Vykreslit DAE jako OBJ bez jakéhokoli 3D modelovacího a vykreslovacího softwaru.

Jak převést DAE na OBJ pomocí C#

Abychom převedli DAE na OBJ, použijeme

Aspose.3D for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.3D a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroky ke konverzi DAE na OBJ prostřednictvím C#

Programátoři .NET mohou snadno načíst a převést soubory DAE na OBJ pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor DAE pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci ObjSaveOptions1. Nastavte OBJ konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.Save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru OBJ a objektem ObjSaveOptions1. Zkontrolujte výsledný soubor OBJ v zadané cestě

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu .NET se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono.- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi DAE na OBJ C#

// načtěte DAE do objektu scény 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// vytvořit instanci ObjSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
// uložit DAE jako OBJ 
document.Save("output.obj", options); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod DAE na OBJ

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze DAE na OBJ s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor DAE a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru OBJ.
  Knihovna pro zpracování souborů 3D pro manipulaci se soubory 3D bez jakéhokoli modelovacího a vykreslovacího softwaru. 3D API podporuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binární), STL (ASCII, binární), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formáty souborů a další. Vývojáři mohou snadno vytvářet, číst, převádět, upravovat a ovládat podstatu 3D formátů dokumentů.

  DAE Co je formát DAE

  Soubor DAE je formát souboru Digital Asset Exchange, který se používá k výměně dat mezi interaktivními aplikacemi 3D. Tento formát souboru je založen na schématu XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), což je otevřené standardní schéma XML pro výměnu digitálních aktiv mezi grafickými softwarovými aplikacemi. Byla přijata ISO jako veřejně dostupná specifikace, ISO/pAS 17506.

  Více

  obj Co je formát obj

  Soubory OBJ jsou používány aplikací Advanced Visualizer společnosti Wavefront k definování a ukládání geometrických objektů. Zpětný a dopředný přenos geometrických dat je možný prostřednictvím OBJ souborů. Formát OBJ podporuje jak polygonální geometrii, jako jsou body, čáry, vrcholy textur, plochy, tak geometrii volného tvaru (křivky a povrchy). Tento formát nepodporuje animaci nebo informace související se světlem a polohou scén. Soubor OBJ je obvykle konečným produktem procesu modelování 3D generovaného pomocí CAD (Computer Aided Design). Výchozí pořadí pro ukládání vrcholů je proti směru hodinových ručiček, aby se zabránilo explicitní deklaraci normál ploch. Ačkoli soubory OBJ deklarují informace o měřítku v řádku komentáře, pro souřadnice OBJ nebyly deklarovány žádné jednotky.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor DAE do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  DAE DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  DAE DO AMF (Formát aditivní výroby)
  DAE DO FBX (Formát 3D)
  DAE DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  DAE DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  DAE DO PLY (Formát souboru polygonu)
  DAE DO RVM (Model rostlinného designu AVEVA)
  DAE DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  DAE DO U3D (Universal 3D)