HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
PDF

Převést DAE na PDF prostřednictvím C#

Vykreslit DAE jako PDF bez jakéhokoli 3D modelovacího a vykreslovacího softwaru.

Jak převést DAE na PDF pomocí C#

Abychom převedli DAE na PDF, použijeme

Aspose.3D for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.3D a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroky ke konverzi DAE na PDF prostřednictvím C#

Programátoři .NET mohou snadno načíst a převést soubory DAE na PDF pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor DAE pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci PdfSaveOptions1. Nastavte PDF konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.Save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru PDF a objektem PdfSaveOptions1. Zkontrolujte výsledný soubor PDF v zadané cestě

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu .NET se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono.- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi DAE na PDF C#

// načtěte DAE do objektu scény 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// vytvořit instanci PdfSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PdfSaveOptions();
// uložit DAE jako PDF 
document.Save("output.pdf", options); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod DAE na PDF

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze DAE na PDF s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor DAE a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru PDF.
  Knihovna pro zpracování souborů 3D pro manipulaci se soubory 3D bez jakéhokoli modelovacího a vykreslovacího softwaru. 3D API podporuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binární), STL (ASCII, binární), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formáty souborů a další. Vývojáři mohou snadno vytvářet, číst, převádět, upravovat a ovládat podstatu 3D formátů dokumentů.

  DAE Co je formát DAE

  Soubor DAE je formát souboru Digital Asset Exchange, který se používá k výměně dat mezi interaktivními aplikacemi 3D. Tento formát souboru je založen na schématu XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), což je otevřené standardní schéma XML pro výměnu digitálních aktiv mezi grafickými softwarovými aplikacemi. Byla přijata ISO jako veřejně dostupná specifikace, ISO/pAS 17506.

  Více

  pdf Co je formát pdf

  Portable Document Format (PDF) je typ dokumentu vytvořený společností Adobe již v 90. letech 20. století. Účelem tohoto formátu souboru bylo zavést standard pro reprezentaci dokumentů a dalších referenčních materiálů ve formátu, který je nezávislý na aplikačním softwaru, hardwaru i operačním systému. Soubory PDF lze otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Reader/Writer i ve většině moderních prohlížečů, jako je Chrome, Safari, Firefox prostřednictvím rozšíření/pluginů. Většina komerčně dostupných softwarových sad také nabízí převod svých dokumentů do formátu souboru PDF bez požadavku na jakoukoli další softwarovou komponentu. Formát souboru PDF má tedy plnou schopnost obsahovat informace, jako je text, obrázky, hypertextové odkazy, pole formuláře, multimédia, digitální podpisy, přílohy, metadata, geoprostorové prvky a objekty 3D, které se mohou stát součástí zdroje dokument.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor DAE do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  DAE DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  DAE DO AMF (Formát aditivní výroby)
  DAE DO FBX (Formát 3D)
  DAE DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  DAE DO OBJ (3D Formát souboru)
  DAE DO PLY (Formát souboru polygonu)
  DAE DO RVM (Model rostlinného designu AVEVA)
  DAE DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  DAE DO U3D (Universal 3D)