HTML JPG PDF XML FBX
 Product Family
RVM

Převést FBX na RVM prostřednictvím C#

Vykreslit FBX jako RVM bez jakéhokoli 3D modelovacího a vykreslovacího softwaru.

Jak převést FBX na RVM pomocí C#

Abychom převedli FBX na RVM, použijeme

Aspose.3D for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.3D a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroky ke konverzi FBX na RVM prostřednictvím C#

Programátoři .NET mohou snadno načíst a převést soubory FBX na RVM pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor FBX pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci RvmSaveOptions1. Nastavte RVM konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.Save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru RVM a objektem RvmSaveOptions1. Zkontrolujte výsledný soubor RVM v zadané cestě

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu .NET se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono.- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi FBX na RVM C#

// načtěte FBX do objektu scény 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.fbx");
// vytvořte instanci RvmSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.RvmSaveOptions();
// uložit FBX jako RVM 
document.Save("output.rvm", options); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod FBX na RVM

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze FBX na RVM s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor FBX a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru RVM.
  Knihovna pro zpracování souborů 3D pro manipulaci se soubory 3D bez jakéhokoli modelovacího a vykreslovacího softwaru. 3D API podporuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binární), STL (ASCII, binární), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formáty souborů a další. Vývojáři mohou snadno vytvářet, číst, převádět, upravovat a ovládat podstatu 3D formátů dokumentů.

  FBX Co je formát FBX

  FBX, FilmBox, je oblíbený formát souboru 3D, který původně vyvinula společnost Kaydara pro MotionBuilder. V roce 2006 jej získala společnost Autodesk Inc a nyní je jedním z hlavních 3D výměnných formátů, který používá mnoho nástrojů 3D. FBX je k dispozici v binárním i ASCII formátu souboru. Formát byl vytvořen, aby poskytoval interoperabilitu mezi aplikacemi pro vytváření digitálního obsahu. Pro převod z/do formátu souboru FBX je k dispozici mnoho nástrojů.

  Více

  rvm Co je formát rvm

  RVM datových souborů souvisí s AVEVA PDMS. Soubor RVM je model systému řízení návrhu závodu AVEVA. Systém řízení návrhu rostlin (PDMS) společnosti AVEVA je nejoblíbenější 3D návrhový systém využívající technologii zaměřenou na data pro řízení projektů.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor FBX do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  FBX DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  FBX DO AMF (Formát aditivní výroby)
  FBX DO DAE (Výměna digitálních aktiv)
  FBX DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  FBX DO OBJ (3D Formát souboru)
  FBX DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  FBX DO PLY (Formát souboru polygonu)
  FBX DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  FBX DO U3D (Universal 3D)