HTML JPG PDF XML PLY
 Product Family
ATT

Převést PLY na ATT prostřednictvím C#

Vykreslit PLY jako ATT bez jakéhokoli 3D modelovacího a vykreslovacího softwaru.

Jak převést PLY na ATT pomocí C#

Abychom převedli PLY na ATT, použijeme

Aspose.3D for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.3D a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroky ke konverzi PLY na ATT prostřednictvím C#

Programátoři .NET mohou snadno načíst a převést soubory PLY na ATT pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor PLY pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci AmfSaveOptions1. Nastavte ATT konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.Save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru ATT a objektem AttSaveOptions1. Zkontrolujte výsledný soubor ATT v zadané cestě

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu .NET se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono.- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi PLY na ATT C#

// načtěte PLY do objektu scény 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.ply");
// vytvořte instanci AttSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.AttSaveOptions();
// uložit PLY jako ATT 
document.Save("output.att", options); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod PLY na ATT

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze PLY na ATT s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor PLY a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru ATT.
  Knihovna pro zpracování souborů 3D pro manipulaci se soubory 3D bez jakéhokoli modelovacího a vykreslovacího softwaru. 3D API podporuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binární), STL (ASCII, binární), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formáty souborů a další. Vývojáři mohou snadno vytvářet, číst, převádět, upravovat a ovládat podstatu 3D formátů dokumentů.

  PLY Co je formát PLY

  PLY, Polygon File Format, představuje 3D formát souboru, který ukládá grafické objekty popsané jako kolekce polygonů. Účelem tohoto formátu souboru bylo vytvořit jednoduchý a snadný typ souboru, který je dostatečně obecný, aby byl užitečný pro širokou škálu modelů. Souborový formát PLY je dodáván jako ASCII i binární formát pro kompaktní úložiště a pro rychlé ukládání a načítání. Formát souboru používají různé aplikace, které poskytují podporu pro čtení souborů 3D.

  Více

  att Co je formát att

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor PLY do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  PLY DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  PLY DO AMF (Formát aditivní výroby)
  PLY DO DAE (Výměna digitálních aktiv)
  PLY DO FBX (Formát 3D)
  PLY DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PLY DO OBJ (3D Formát souboru)
  PLY DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  PLY DO RVM (Model rostlinného designu AVEVA)
  PLY DO STL (Vyměnitelná 3D povrchová geometrie)
  PLY DO U3D (Universal 3D)