HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
RVM

Převést STL na RVM prostřednictvím C#

Vykreslit STL jako RVM bez jakéhokoli 3D modelovacího a vykreslovacího softwaru.

Jak převést STL na RVM pomocí C#

Abychom převedli STL na RVM, použijeme

Aspose.3D for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.3D a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroky ke konverzi STL na RVM prostřednictvím C#

Programátoři .NET mohou snadno načíst a převést soubory STL na RVM pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubor STL pomocí konstruktoru třídy Scene1. Vytvořte instanci RvmSaveOptions1. Nastavte RVM konkrétních vlastností pro pokročilý převod1. Zavolejte metodu Scene.Save1. Předejte výstupní cestu s příponou souboru RVM a objektem RvmSaveOptions1. Zkontrolujte výsledný soubor RVM v zadané cestě

Požadavky na systém

Před spuštěním konverzního kódu .NET se ujistěte, že splňujete následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono.- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi STL na RVM C#

// načtěte STL do objektu scény 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// vytvořte instanci RvmSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.RvmSaveOptions();
// uložit STL jako RVM 
document.Save("output.rvm", options); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod STL na RVM

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze STL na RVM s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor STL a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru RVM.
  Knihovna pro zpracování souborů 3D pro manipulaci se soubory 3D bez jakéhokoli modelovacího a vykreslovacího softwaru. 3D API podporuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binární), STL (ASCII, binární), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formáty souborů a další. Vývojáři mohou snadno vytvářet, číst, převádět, upravovat a ovládat podstatu 3D formátů dokumentů.

  STL Co je formát STL

  STL, zkratka pro stereolitrografii, je zaměnitelný formát souboru, který představuje 3-rozměrnou geometrii povrchu. Souborový formát nachází uplatnění v několika oblastech, jako je rychlé prototypování, 3D tisk a počítačově podporovaná výroba. Představuje povrch jako řadu malých trojúhelníků, známých jako fasety, kde každá faseta je popsána kolmým směrem a třemi body představujícími vrcholy trojúhelníku. Výsledná data používají aplikace k určení průřezu tvaru 3D, který má být vyroben výrobcem. Ve formátu souboru STL nejsou k dispozici žádné informace pro znázornění barvy, textury nebo jiných běžných atributů modelu CAD.

  Více

  rvm Co je formát rvm

  RVM datových souborů souvisí s AVEVA PDMS. Soubor RVM je model systému řízení návrhu závodu AVEVA. Systém řízení návrhu rostlin (PDMS) společnosti AVEVA je nejoblíbenější 3D návrhový systém využívající technologii zaměřenou na data pro řízení projektů.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor STL do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  STL DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  STL DO AMF (Formát aditivní výroby)
  STL DO DAE (Výměna digitálních aktiv)
  STL DO FBX (Formát 3D)
  STL DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL DO OBJ (3D Formát souboru)
  STL DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  STL DO PLY (Formát souboru polygonu)
  STL DO U3D (Universal 3D)