Převést USD na DRC prostřednictvím C#

Exportujte USD a další soubory 3D pomocí .NET Framework, .NET Core a Mono

Exportovat scénu USD jako DRC pomocí C#

  1. Načtěte soubor USD pomocí konstruktoru z Scéna třída2. Zavolejte Scene.Save metoda
  2. Jako první parametr předejte název výstupního souboru s příponou .drc
  3. Zadejte hodnotu pole „Draco“ od Formát souboru třída

3D Převod formátu API for .NET

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.3d nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.3D.

Případně můžete získat offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP stahování .

C# Kód pro konverzi USD na DRC

// načtěte USD do objektu scény 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usd");
// uložit USD jako DRC 
scene.Save("output.drc", Aspose.ThreeD.FileFormat.Draco);

Other Conversion Options

USD TO PLY (Polygon File Format)
USD TO AMF (Additive Manufacturing File)
USD TO DRC (Google Draco File Format)
USD TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USD TO RVM (AVEVA RVM)
USD TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USD TO STL (Stereolithography File)
USD TO 3DS (3D Studio Scene)

USD What is USD File Format?

A file with .usd extension is a Universal Scene Description file format that encodes data for the purpose of data interchanging and augmenting between digital content creation applications. Developed by Pixar, USD provides the ability to interchange elemental assets (such as models) or animation.

Read More

DRC What is DRC File Format?

A file with .drc extension is a compressed 3D file format created with Google Draco library. Google offers Draco as open source library for compressing and decompressing 3D geometric meshes and point clouds, and improves storage and transmission of 3D graphics. It encodes the input data and saves it as .drc file. At the receiving end, the API reads .drc files and can output these as PLY or OBJ files. The compressed output file enables users to download apps faster and provide quick loading of 3D graphics in browsers.

Read More