Převést USDZ na DXF prostřednictvím C#

Exportujte USDZ a další soubory 3D pomocí .NET Framework, .NET Core a Mono

Exportovat scénu USDZ jako DXF pomocí C#

  1. Načtěte soubor USDZ pomocí konstruktoru z Scéna třída2. Zavolejte Scene.Save metoda
  2. Jako první parametr předejte název výstupního souboru s příponou .dxf
  3. Zadejte hodnotu pole „DXF“ od Formát souboru třída

3D Převod formátu API for .NET

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.3d nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.3D.

Případně můžete získat offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP stahování .

C# Kód pro konverzi USDZ na DXF

// načtěte USDZ do objektu scény 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// uložit USDZ jako DXF 
scene.Save("output.dxf", Aspose.ThreeD.FileFormat.DXF);

Other Conversion Options

USDZ TO PLY (Polygon File Format)
USDZ TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USDZ TO PDF (Portable Document Format)
USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)
USDZ TO STL (Stereolithography File)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

DXF What is DXF File Format?

DXF, Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format, is a tagged data representation of AutoCAD drawing file. Each element in the file has a prefix integer number called a group code. This group code actually represents the element that follows and indicates the meaning of a data element for a given object type. DXF makes it possible to represent almost all user-specified information in a drawing file.

Read More