Převést USDZ na JT prostřednictvím C#

Exportujte USDZ a další soubory 3D pomocí .NET Framework, .NET Core a Mono

Exportovat scénu USDZ jako JT pomocí C#

  1. Načtěte soubor USDZ pomocí konstruktoru z Scéna třída2. Zavolejte Scene.Save metoda
  2. Jako první parametr předejte název výstupního souboru s příponou .jt
  3. Zadejte hodnotu pole SiemensJT9 od Formát souboru třída

3D Převod formátu API for .NET

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.3d nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.3D.

Případně můžete získat offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP stahování .

C# Kód pro konverzi USDZ na JT

// načtěte USDZ do objektu scény 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// uložit USDZ jako JT 
scene.Save("output.jt", Aspose.ThreeD.FileFormat.SiemensJT9);

Other Conversion Options

USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO PDF (Portable Document Format)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)
USDZ TO GLTF (GL Transmission Format File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO DAE (Digital Asset Exchange File)
USDZ TO HTML (Hyper Text Markup Language)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

JT What is JT File Format?

JT (Jupiter Tessellation) is an efficient, industry-focused and flexible ISO-standardized 3D data format developed by Siemens PLM Software. Mechanical CAD domains of Aerospace, automotive industry, and Heavy Equipment use JT as their most leading 3D visualization format.

Read More