USD konvertálása DRC-re a következőn keresztül: C#

Exportáljon USD és egyéb 3D fájlokat a .NET Framework, a .NET Core és a Mono használatával

A(z) USD jelenet exportálása DRC néven a(z) C# használatával

  1. USD fájl betöltése a konstruktor használatával Színhely osztály2. Hívjon Jelenet.Mentés módszer
  2. Adja meg a kimeneti fájl nevét .drc kiterjesztéssel első paraméterként
  3. Adja meg a Draco mező értékét innen Fájlformátum osztály

3D Formátumkonverzió API for .NET

Telepítés parancssorból nuget install Aspose.3d néven, vagy a Visual Studio Package Manager konzolján keresztül az Install-Package Aspose.3D paraméterrel.

Alternatív megoldásként letöltheti az offline MSI telepítőt vagy a DLL-eket egy ZIP fájlban innen letöltések .

C# Kód a(z) USD – DRC konverzióhoz

// töltse be a(z) USD elemet a jelenet egyik objektumába 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usd");
// USD mentése DRC-ként 
scene.Save("output.drc", Aspose.ThreeD.FileFormat.Draco);

Other Conversion Options

USD TO PLY (Polygon File Format)
USD TO AMF (Additive Manufacturing File)
USD TO DRC (Google Draco File Format)
USD TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USD TO RVM (AVEVA RVM)
USD TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USD TO STL (Stereolithography File)
USD TO 3DS (3D Studio Scene)

USD What is USD File Format?

A file with .usd extension is a Universal Scene Description file format that encodes data for the purpose of data interchanging and augmenting between digital content creation applications. Developed by Pixar, USD provides the ability to interchange elemental assets (such as models) or animation.

Read More

DRC What is DRC File Format?

A file with .drc extension is a compressed 3D file format created with Google Draco library. Google offers Draco as open source library for compressing and decompressing 3D geometric meshes and point clouds, and improves storage and transmission of 3D graphics. It encodes the input data and saves it as .drc file. At the receiving end, the API reads .drc files and can output these as PLY or OBJ files. The compressed output file enables users to download apps faster and provide quick loading of 3D graphics in browsers.

Read More