3D Konwersja formatów przez Java

Konwertuj 3D formaty plików bez instalowania oprogramowania do modelowania i renderowania 3D, aby tworzyć aplikacje wieloplatformowe Java.

 

Do tworzenia, edytowania, manipulowania i zapisywania trójwymiarowych aplikacji graficznych Java 3D API zapewnia wysoki poziom metod wykonywania takich funkcji bez instalowania żadnego 3D oprogramowania do modelowania i renderowania. Niewielu buduje siatkę różnych trójwymiarowych kształtów geometrycznych, tworzy plik sceny 3D, ustawia normalne lub UV na kostce, formatuje elementy, dodaje właściwości animacji i wiele więcej.

Konwertuj 3D plik na różne formaty

Proces konwersji jest prosty. Po prostu załaduj plik źródłowy 3D za pomocą Klasa sceny Scena jest obiektem najwyższego poziomu mającym węzły, geometrie, tekstury, materiały, animacje, pozy, podsceny itp. Utwórz odpowiednią Zapisz opcje takie jak AmfSaveOptions, ColladaSaveOptions, Discreet3dsSaveOptions, DracoSaveOptions, FbxSaveOptions, GltfSaveOptions, RvmSaveOptions, StlSaveOptions, U3dSaveOptions itp. i odpowiednio ustaw właściwości. Na koniec wywołaj metodę save z plikiem wyjściowym i utworzonym obiektem opcji zapisu formatu docelowego. Co więcej, przy użyciu API programiści mogą nawet zapisać scenę 3D jako HTML.

Java Kod konwersji AMF na 3DS
Konwertuj 3D scenę na HTML przez Java