DOCX JPG PDF XML AMF
 Product Family
DAE

Konwertuj AMF na DAE przez Java

Konwersja z AMF do DAE przy użyciu biblioteki Java bez żadnego oprogramowania do modelowania 3D.

Jak przekonwertować AMF na DAE za pomocą Java

Aby wyrenderować AMF do DAE, użyjemy

Aspose.3D for Java

API, która jest bogatą w funkcje, wydajną i łatwą w użyciu platformą konwersji API for Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Aspose Maven Repository

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować AMF na DAE przez Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować plik AMF na DAE w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik AMF za pomocą konstruktora klasy Scene1. Utwórz instancję DaeSaveOptions1. Ustaw DAE określone właściwości dla zaawansowanej konwersji1. Zadzwoń do metody Scene.save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem pliku DAE i obiektem DaeSaveOptions

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu konwersji Java upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.- Pobierz najnowszą wersję Aspose.3D for Java bezpośrednio od firmy Maven.
 

AMF do DAE Java Kodu źródła konwersji

// załaduj AMF do obiektu sceny 
Scene document = new Scene("template.amf");
// utwórz instancję DaeSaveOptions 
DaeSaveOptions options = new DaeSaveOptions();
// zapisz AMF jako DAE 
document.save("output.dae", options);  
 
 • Od AMF do DAE demonstracji konwersji na żywo

  Konwertuj AMF na DAE teraz, odwiedzając naszą stronę Live Demos. Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik AMF, zostanie on natychmiast przekonwertowany na DAE.
    Otrzymasz link do pobrania.

  Java 3D Biblioteka manipulacji scenami

  Aspose.3D to CAD i Gameware API do ładowania, modyfikowania i konwertowania plików 3D. API jest samodzielny i nie wymaga żadnego 3D oprogramowania do modelowania ani renderowania. Można łatwo użyć API dla Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, Binary), Universal3D, FBX (ASCII, Binary), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX i inne formaty.

  AMF Co to jest AMF Format pliku

  Format pliku wytwarzania addytywnego (AMF) definiuje otwarte standardy opisu obiektów do wykorzystania w procesach wytwarzania przyrostowego, takich jak 3D Drukowanie. Programy CAD używają formatu plików AMF, wykorzystując informacje takie jak geometria, kolor i materiał obiektów. AMF różni się od formatu STL, ponieważ strona boczna nie obsługuje kolorów, materiałów, krat i konstelacji.

  Czytaj więcej

  DAE Co to jest DAE Format pliku

  Plik DAE to format pliku Digital Asset Exchange używany do wymiany danych między interaktywnymi aplikacjami 3D. Ten format pliku jest oparty na schemacie XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), który jest otwartym standardowym schematem XML służącym do wymiany zasobów cyfrowych między aplikacjami graficznymi. Została przyjęta przez ISO jako publicznie dostępna specyfikacja, ISO/pAS 17506.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować AMF na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  AMF DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  AMF DO FBX (3D Format)
  AMF DO GLTF (Format transmisji GL)
  AMF DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  AMF DO OBJ (3D Format pliku)
  AMF DO PLY (Format pliku wielokąta)
  AMF DO RVM (Model projektowy zakładu AVEVA)
  AMF DO STL (Wymienna 3D geometria powierzchni)
  AMF DO U3D (Universal 3D)