DOCX JPG PDF XML RVM
 Product Family
OBJ

Konwertuj RVM na OBJ przez Java

Konwersja z RVM do OBJ przy użyciu biblioteki Java bez żadnego oprogramowania do modelowania 3D.

Jak przekonwertować RVM na OBJ za pomocą Java

Aby wyrenderować RVM do OBJ, użyjemy

Aspose.3D for Java

API, która jest bogatą w funkcje, wydajną i łatwą w użyciu platformą konwersji API for Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Aspose Maven Repository

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować RVM na OBJ przez Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować plik RVM na OBJ w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik RVM za pomocą konstruktora klasy Scene1. Utwórz instancję ObjSaveOptions1. Ustaw OBJ określone właściwości dla zaawansowanej konwersji1. Zadzwoń do metody Scene.save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem pliku OBJ i obiektem ObjSaveOptions

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu konwersji Java upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.- Pobierz najnowszą wersję Aspose.3D for Java bezpośrednio od firmy Maven.
 

RVM do OBJ Java Kodu źródła konwersji

// załaduj RVM do obiektu sceny 
Scene document = new Scene("template.rvm");
// utwórz instancję ObjSaveOptions 
ObjSaveOptions options = new ObjSaveOptions();
// zapisz RVM jako OBJ 
document.save("output.obj", options);  
 
 • Od RVM do OBJ demonstracji konwersji na żywo

  Konwertuj RVM na OBJ teraz, odwiedzając naszą stronę Live Demos. Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik RVM, zostanie on natychmiast przekonwertowany na OBJ.
    Otrzymasz link do pobrania.

  Java 3D Biblioteka manipulacji scenami

  Aspose.3D to CAD i Gameware API do ładowania, modyfikowania i konwertowania plików 3D. API jest samodzielny i nie wymaga żadnego 3D oprogramowania do modelowania ani renderowania. Można łatwo użyć API dla Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, Binary), Universal3D, FBX (ASCII, Binary), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX i inne formaty.

  RVM Co to jest RVM Format pliku

  RVM pliki danych są powiązane z AVEVA PDMS. Plik RVM jest modelem systemu zarządzania projektami roślin firmy AVEVA. Plant Design Management System (PDMS) firmy AVEVA to najpopularniejszy 3D system projektowania wykorzystujący technologię zorientowaną na dane do zarządzania projektami.

  Czytaj więcej

  OBJ Co to jest OBJ Format pliku

  OBJ pliki są używane przez aplikację Advanced Visualizer Wavefront do definiowania i przechowywania obiektów geometrycznych. Przesyłanie danych geometrycznych w przód iw tył jest możliwe dzięki plikom OBJ. Zarówno geometria wielokątna, jak punkty, linie, wierzchołki tekstury, ściany i geometria o dowolnym kształcie (krzywe i powierzchnie) są obsługiwane przez format OBJ. Ten format nie obsługuje animacji ani informacji związanych ze światłem i położeniem scen. Plik OBJ jest zwykle produktem końcowym procesu modelowania 3D generowanego przez CAD (projektowanie wspomagane komputerowo). Domyślna kolejność przechowywania wierzchołków jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara, co pozwala uniknąć jawnej deklaracji normalnych powierzchni. Chociaż pliki OBJ deklarują informacje o skali w wierszu komentarza, nie zadeklarowano jednak żadnych jednostek dla współrzędnych OBJ.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować RVM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  RVM DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  RVM DO AMF (Format wytwarzania przyrostowego)
  RVM DO ASE (Plik animacji 2D)
  RVM DO DAE (Wymiana aktywów cyfrowych)
  RVM DO FBX (3D Format)
  RVM DO GLTF (Format transmisji GL)
  RVM DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  RVM DO PLY (Format pliku wielokąta)
  RVM DO STL (Wymienna 3D geometria powierzchni)
  RVM DO U3D (Universal 3D)