HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
PDF

Konwertuj DAE na PDF przez C#

Renderuj DAE jako PDF bez żadnego oprogramowania do modelowania i renderowania 3D.

Jak przekonwertować DAE na PDF za pomocą C#

Aby przekonwertować DAE na PDF, użyjemy

Aspose.3D for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.3D i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroki, aby przekonwertować DAE na PDF przez C#

.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki DAE na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik DAE za pomocą konstruktora klasy Scene1. Utwórz instancję PdfSaveOptions1. Ustaw PDF określone właściwości dla zaawansowanej konwersji1. Wywołaj metodę Scene.Save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem pliku PDF i obiektem PdfSaveOptions1. Sprawdź wynikowy plik PDF w określonej ścieżce

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu konwersji .NET upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono.- Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję od DAE do PDF C#

// załaduj DAE do obiektu sceny 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// utwórz instancję PdfSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PdfSaveOptions();
// zapisz DAE jako PDF 
document.Save("output.pdf", options); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji DAE na PDF

  Sprawdź nasze prezentacje na żywo dla Konwersja z DAE do PDF z następującymi korzyściami.

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik DAE i naciśnij przycisk „Konwertuj”.
    Natychmiast otrzymasz link do pobrania wynikowego pliku PDF.
  Biblioteka przetwarzania plików 3D do manipulowania plikami 3D bez żadnego oprogramowania do modelowania i renderowania. 3D API obsługuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, Binary), STL (ASCII, Binary), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formaty plików i inne. Deweloperzy mogą łatwo tworzyć, czytać, konwertować, modyfikować i kontrolować treść 3D formatów dokumentów.

  DAE Co to jest DAE Format pliku

  Plik DAE to format pliku Digital Asset Exchange używany do wymiany danych między interaktywnymi aplikacjami 3D. Ten format pliku jest oparty na schemacie XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), który jest otwartym standardowym schematem XML służącym do wymiany zasobów cyfrowych między aplikacjami graficznymi. Została przyjęta przez ISO jako publicznie dostępna specyfikacja, ISO/pAS 17506.

  Czytaj więcej

  pdf Co to jest pdf Format pliku

  Portable Document Format (PDF) to typ dokumentu stworzony przez firmę Adobe w latach 90. XX wieku. Celem tego formatu pliku było wprowadzenie standardu reprezentacji dokumentów i innych materiałów referencyjnych w formacie niezależnym od oprogramowania aplikacji, sprzętu oraz systemu operacyjnego. PDF plików można otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader/Writer, a także w większości nowoczesnych przeglądarek, takich jak Chrome, Safari, Firefox za pośrednictwem rozszerzeń/wtyczek. Większość dostępnych na rynku pakietów oprogramowania oferuje również konwersję dokumentów do formatu pliku PDF bez konieczności stosowania dodatkowego składnika oprogramowania. Tak więc format pliku PDF ma pełną zdolność do zawierania informacji, takich jak tekst, obrazy, hiperłącza, pola formularzy, multimedia, podpisy cyfrowe, załączniki, metadane, funkcje geoprzestrzenne i obiekty 3D, które mogą stać się częścią źródła dokument.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować DAE na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  DAE DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  DAE DO AMF (Format wytwarzania przyrostowego)
  DAE DO FBX (3D Format)
  DAE DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  DAE DO OBJ (3D Format pliku)
  DAE DO PLY (Format pliku wielokąta)
  DAE DO RVM (Model projektowy zakładu AVEVA)
  DAE DO STL (Wymienna 3D geometria powierzchni)
  DAE DO U3D (Universal 3D)