HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
ATT

Konwertuj STL na ATT przez C#

Renderuj STL jako ATT bez żadnego oprogramowania do modelowania i renderowania 3D.

Jak przekonwertować STL na ATT za pomocą C#

Aby przekonwertować STL na ATT, użyjemy

Aspose.3D for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.3D i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.3D

Kroki, aby przekonwertować STL na ATT przez C#

.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki STL na ATT w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik STL za pomocą konstruktora klasy Scene1. Utwórz instancję AmfSaveOptions1. Ustaw ATT określone właściwości dla zaawansowanej konwersji1. Wywołaj metodę Scene.Save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem pliku ATT i obiektem AttSaveOptions1. Sprawdź wynikowy plik ATT w określonej ścieżce

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu konwersji .NET upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono.- Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję od STL do ATT C#

// załaduj STL do obiektu sceny 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// utwórz instancję AttSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.AttSaveOptions();
// zapisz STL jako ATT 
document.Save("output.att", options); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji STL na ATT

  Sprawdź nasze prezentacje na żywo dla Konwersja z STL do ATT z następującymi korzyściami.

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik STL i naciśnij przycisk „Konwertuj”.
    Natychmiast otrzymasz link do pobrania wynikowego pliku ATT.
  Biblioteka przetwarzania plików 3D do manipulowania plikami 3D bez żadnego oprogramowania do modelowania i renderowania. 3D API obsługuje Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, Binary), STL (ASCII, Binary), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco formaty plików i inne. Deweloperzy mogą łatwo tworzyć, czytać, konwertować, modyfikować i kontrolować treść 3D formatów dokumentów.

  STL Co to jest STL Format pliku

  STL, skrót od stereolitrografii, to wymienny format pliku, który reprezentuje trójwymiarową geometrię powierzchni. Format pliku znajduje zastosowanie w kilku dziedzinach, takich jak szybkie prototypowanie, 3D drukowanie i produkcja wspomagana komputerowo. Reprezentuje powierzchnię jako serię małych trójkątów, zwanych fasetami, gdzie każda fasetka jest opisana przez kierunek prostopadły i trzy punkty reprezentujące wierzchołki trójkąta. Dane wynikowe są wykorzystywane przez aplikacje do określenia przekroju kształtu 3D, który ma zbudować fabber. W formacie pliku STL nie są dostępne żadne informacje dotyczące reprezentacji koloru, tekstury lub innych typowych atrybutów modelu CAD.

  Czytaj więcej

  att Co to jest att Format pliku

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować STL na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  STL DO 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  STL DO AMF (Format wytwarzania przyrostowego)
  STL DO DAE (Wymiana aktywów cyfrowych)
  STL DO FBX (3D Format)
  STL DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  STL DO OBJ (3D Format pliku)
  STL DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  STL DO PLY (Format pliku wielokąta)
  STL DO RVM (Model projektowy zakładu AVEVA)
  STL DO U3D (Universal 3D)