Konwertuj USDZ na DXF przez C#

Eksportuj USDZ i inne 3D pliki za pomocą .NET Framework, .NET Core i Mono

Eksportuj USDZ scenę jako DXF z C#

  1. Załaduj plik USDZ za pomocą konstruktora Scena klasa2. Zadzwoń Scena.Zapisz metoda
  2. Przekaż nazwę pliku wyjściowego z rozszerzeniem .dxf jako pierwszy parametr
  3. Określ DXF wartość pola z Format pliku klasa

3D Konwersja formatu API for .NET

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.3d lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.3D.

Alternatywnie, pobierz instalator MSI offline lub biblioteki DLL w pliku ZIP z pliki do pobrania .

C# Kod konwersji USDZ na DXF

// załaduj USDZ do obiektu sceny 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// zapisz USDZ jako DXF 
scene.Save("output.dxf", Aspose.ThreeD.FileFormat.DXF);

Other Conversion Options

USDZ TO PLY (Polygon File Format)
USDZ TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USDZ TO PDF (Portable Document Format)
USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)
USDZ TO STL (Stereolithography File)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

DXF What is DXF File Format?

DXF, Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format, is a tagged data representation of AutoCAD drawing file. Each element in the file has a prefix integer number called a group code. This group code actually represents the element that follows and indicates the meaning of a data element for a given object type. DXF makes it possible to represent almost all user-specified information in a drawing file.

Read More