Konwertuj USDZ na PLY przez C#

Eksportuj USDZ i inne 3D pliki za pomocą .NET Framework, .NET Core i Mono

Eksportuj USDZ scenę jako PLY z C#

  1. Załaduj plik USDZ za pomocą konstruktora Scena klasa2. Zadzwoń Scena.Zapisz metoda
  2. Przekaż nazwę pliku wyjściowego z rozszerzeniem .ply jako pierwszy parametr
  3. Określ PLY wartość pola z Format pliku klasa

3D Konwersja formatu API for .NET

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.3d lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.3D.

Alternatywnie, pobierz instalator MSI offline lub biblioteki DLL w pliku ZIP z pliki do pobrania .

C# Kod konwersji USDZ na PLY

// załaduj USDZ do obiektu sceny 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// zapisz USDZ jako PLY 
scene.Save("output.ply", Aspose.ThreeD.FileFormat.PLY);

Other Conversion Options

USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO HTML (Hyper Text Markup Language)
USDZ TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USDZ TO DAE (Digital Asset Exchange File)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)
USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

PLY What is PLY File Format?

PLY, Polygon File Format, represents 3D file format that stores graphical objects described as a collection of polygons. The purpose of this file format was to establish a simple and easy file type that is general enough to be useful for a wide range of models. PLY file format comes as ASCII as well as Binary format for compact storage and for rapid saving and loading. The file format is used by different applications that provide support for 3D files reading.

Read More