Aspose.3D  for Java

Java 3D Filbearbetning API

Skapa, manipulera och spara 3D-filer i flera format utan att behöva någon extern modell- och renderingsprogramvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.3D for Java är ett fristående spelprogram och CAD API för att manipulera 3D filer. API stöder de flesta av de populära 3D filformaten och applikationer kan skapa, läsa, konvertera & ändra filer enkelt. Dessutom hjälper API utvecklare med att modellera och skapa enorma spelvärldar, fantastiska scener för designvisualisering, engagera virtuella verklighetsupplevelser, lägga till Animation-egenskap till scenfil, formatera element med hjälp av transformationer och mycket mer.

Avancerade Java 3D API funktioner

Skapa scen och spara i format som stöds

Ladda, spara och återge 3D dokument till en ström

Arbeta med geometri och scenhierarki

Dela mesh-geometridata inom flera noder

Lägg till animationsegenskap till scenfilen

Triangulera ett nät med anpassad minneslayout för vertex

Lägg till en målkamera och animera objekt i en 3D-scen

Dela maskor efter material

Ändra planets orientering genom att ange en upp normal

Skapa geometri genom att extrudera former

Förbättra skapandet av cylinder

Arkivbaserad filformatsidentifiering

stöd för formatet AMF

Importera och exportera glTF dokument med Draco-komprimering

Inter-konvertera scenfiler

API ger stöd för konvertering av 3D filformat på ett enkelt sätt. Utvecklare kan ladda källdokumentet i en Scene-instans och använda dess Save-funktion med parametern FileFormat. Det är allt!

Spara 3D scen i olika format - Java

// load the file to be converted

Scene scnObj = new Scene(dir + "srctemplate.fbx");

// save in different formats

scnObj.save(dir + "trgoutput.stl", FileFormat.STLASCII);

scnObj.save(dir + "trgoutput.obj", FileFormat.WAVEFRONTOBJ);

Skapa 3D scener via API

Aspose.3D for Java låter utvecklarna skapa scener från grunden utan att vara beroende av någon modellprogramvara. Java API ger också utvecklarna möjlighet att spara scenerna i något av de format som stöds som (STL, FBX, Discreet3DS, WavefrontOBJ, Collada och Universal3D).

Skapa en scen med primitiva 3D former - Java

// initialize a Scene object

Scene scn = new Scene();

// create a Box model

scn.getRootNode().createChildNode("box", new Box());

// create a Cylinder model

scn.getRootNode().createChildNode("cylinder", new Cylinder());

// save drawing in the FBX format

scn.save(dir + "output.fbx", FileFormat.FBX7500ASCII);

Bygg nodhierarki på ett enkelt sätt

Aspose.3D for Java API ger möjlighet att bygga en nodhierarki där en nod är den grundläggande byggstenen i en scen. En hierarki av noder definierar den logiska strukturen och ger synligt innehåll genom att fästa geometrier, lampor och kameror till noderna.

Lägg till animeringsegenskap till scenen

Aspose.3D for Java API ger stöd för nyckelbildsanimering via CurveMapping som mappar komponenter i en egenskap till olika kurvor. Dessutom erbjuder biblioteket att ställa in målkameran i en 3D-fil som är användbar vid animering när du behöver kameran för att möta en viss nod.

Robusthet, prestanda & Skalbarhet

Aspose.3D for Java är utformad för att fungera lika bra på server- eller klientsidan. Det är en enda Java-sammansättning som kan distribueras med vilken Java-applikation som helst genom att helt enkelt lägga till dess referens. Du behöver inte oroa dig för andra tjänster eller moduler när du arbetar med API.

  
  

Aspose.3D erbjuder individuella 3D bearbetnings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: