3D Formatkonvertering via Java

Konvertera 3D filformat utan någon installation av programvara för 3D modellering och rendering för att bygga plattformsoberoende Java-applikationer.

 

För att skapa, redigera, manipulera och spara tredimensionella grafikapplikationer erbjuder Java 3D API en hög nivå av metoder för att göra sådana funktioner utan installation av någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara. Få bygger nätet av olika tredimensionella geometriska former, skapar en 3D scenfil, ställer in normaler eller UV på kuben, formaterar element, lägger till animationsegenskaper och mer.

Konvertera 3D fil till olika format

Konverteringsprocessen är enkel. Ladda bara källfilen 3D med Scenklass Eftersom scen är ett objekt på toppnivå som har noder, geometrier, texturer, material, animationer, poser, underscener etc. Skapa relevanta Spara alternativ såsom AmfSaveOptions, ColladaSaveOptions, Discreet3dsSaveOptions, DracoSaveOptions, FbxSaveOptions, GltfSaveOptions, RvmSaveOptions, StlSaveOptions, U3dSaveOptions etc och ställ in egenskaperna därefter. Anropa slutligen sparmetoden med utdatafil och skapade målformat sparaalternativobjekt. Med hjälp av API kan programmerare till och med spara 3D scen som HTML.

Java Kod för omvandling från AMF till 3DS
Konvertera 3D scen till HTML via Java