DOCX JPG PDF XML PDF
 Product Family
USDZ

Konvertera PDF till USDZ via Java

PDF till USDZ omvandling med Java-biblioteket utan någon 3D-modelleringsprogramvara.

Så här konverterar du PDF till USDZ med Java

För att rendera PDF till USDZ använder vi

Aspose.3D for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Aspose Maven Repository

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera PDF till USDZ via Java

Java-programmerare kan enkelt konvertera PDF-filen till USDZ på bara några rader kod.

 1. Ladda PDF-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Anropa metoden Scene.save med formatet USDZ.1. Kontrollera den resulterande filen USDZ vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.3D for Java direkt från Maven.
 

PDF till USDZ Java Omvandlingskällkod

// Ladda källfilen 3D PDF
Scene scene = new Scene("sourceFile.pdf");
// Konvertera 3D-scenen till fil i USDZ-format
scene.save("output.usdz", FileFormat.USDZ)
 
 • PDF till USDZ Live Demos för konvertering

  Konvertera PDF till USDZ just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din PDF-fil, den konverteras omedelbart till USDZ.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java 3D Scenmanipulationsbibliotek

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för USD, Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  PDF Vad är PDF filformatet

  Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. PDF-filer kan öppnas i Adobe Acrobat Reader/Writer också i de flesta moderna webbläsare som Chrome, Safari, Firefox via tillägg/plugin-program. De flesta av de kommersiellt tillgängliga programvarupaketen erbjuder även konvertering av sina dokument till filformatet PDF utan krav på någon ytterligare programvarukomponent.

  Läs mera

  USDZ Vad är USDZ filformatet

  En fil med .usdz är ett okomprimerat och okrypterat ZIP-arkiv för filformatet USD (Universal Scene Description) som innehåller och proxyservrar för filer av andra format (som texturer och animationer) inbäddade i arkivet och kör dem direkt med USD-körtiden utan att behöva packa upp. USDZ filer är paket vars design är baserad på den nya abstraktionen på Ar-nivå av ett paket. Usdz registrerades hos IANA och har medietypnamnet på modellen och undertypnamnet vnd.usd+zip och dess detaljer kan hittas som på IANA-registreringssidan.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PDF till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PDF TILL GLTF (GL-överföringsformatfil)
  PDF TILL GLB (Binärt GL-överföringsformat)
  PDF TILL FBX (Autodesk FBX Interchange File)
  PDF TILL STL (Stereolitografifil)
  PDF TILL OBJ (Wavefront 3D Objektfil)
  PDF TILL 3DS (3D Studioscen)
  PDF TILL DAE (Digital Asset Exchange-fil)
  PDF TILL U3D (Universal 3D Fil)
  PDF TILL PLY (Polygon filformat)
  PDF TILL DRC (Google Draco Filformat)
  PDF TILL RVM (AVEVA RVM)
  PDF TILL JT (JT Öppna CAD fil)
  PDF TILL AMF (Additiv tillverkningsfil)
  PDF TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  PDF TILL USD (Universal Scen Description Format)
  PDF TILL USDZ (Universal Scen Beskrivning Zipped Format)