DOCX JPG PDF XML STL
 Product Family
USDZ

Konvertera STL till USDZ via Java

STL till USDZ omvandling med Java-biblioteket utan någon 3D-modelleringsprogramvara.

Så här konverterar du STL till USDZ med Java

För att rendera STL till USDZ använder vi

Aspose.3D for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Aspose Maven Repository

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera STL till USDZ via Java

Java-programmerare kan enkelt konvertera STL-filen till USDZ på bara några rader kod.

 1. Ladda STL-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Anropa metoden Scene.save med formatet USDZ.1. Kontrollera den resulterande filen USDZ vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.3D for Java direkt från Maven.
 

STL till USDZ Java Omvandlingskällkod

// Ladda källfilen STL
Scene scene = new Scene("sourceFile.stl");
// Konvertera 3D-scenen till fil i USDZ-format
scene.save("output.usdz", FileFormat.USDZ)
 
 • STL till USDZ Live Demos för konvertering

  Konvertera STL till USDZ just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din STL-fil, den konverteras omedelbart till USDZ.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java 3D Scenmanipulationsbibliotek

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för USD, Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  STL Vad är STL filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  USDZ Vad är USDZ filformatet

  En fil med .usdz är ett okomprimerat och okrypterat ZIP-arkiv för filformatet USD (Universal Scene Description) som innehåller och proxyservrar för filer av andra format (som texturer och animationer) inbäddade i arkivet och kör dem direkt med USD-körtiden utan att behöva packa upp. USDZ filer är paket vars design är baserad på den nya abstraktionen på Ar-nivå av ett paket. Usdz registrerades hos IANA och har medietypnamnet på modellen och undertypnamnet vnd.usd+zip och dess detaljer kan hittas som på IANA-registreringssidan.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera STL till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  STL TILL GLTF (GL-överföringsformatfil)
  STL TILL GLB (Binärt GL-överföringsformat)
  STL TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  STL TILL FBX (Autodesk FBX Interchange File)
  STL TILL OBJ (Wavefront 3D Objektfil)
  STL TILL 3DS (3D Studioscen)
  STL TILL DAE (Digital Asset Exchange-fil)
  STL TILL U3D (Universal 3D Fil)
  STL TILL PLY (Polygon filformat)
  STL TILL DRC (Google Draco Filformat)
  STL TILL RVM (AVEVA RVM)
  STL TILL JT (JT Öppna CAD fil)
  STL TILL AMF (Additiv tillverkningsfil)
  STL TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL TILL USD (Universal Scen Description Format)
  STL TILL USDZ (Universal Scen Beskrivning Zipped Format)