DOCX JPG PDF XML U3D
 Product Family
OBJ

Konvertera U3D till OBJ via Java

U3D till OBJ omvandling med Java-biblioteket utan någon 3D-modelleringsprogramvara.

Så här konverterar du U3D till OBJ med Java

För att rendera U3D till OBJ använder vi

Aspose.3D for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Aspose Maven Repository

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera U3D till OBJ via Java

Java-programmerare kan enkelt konvertera U3D-filen till OBJ på bara några rader kod.

 1. Ladda U3D-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av ObjSaveOptions1. Ställ in OBJ specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Ring Scene.save-metoden1. Skicka utdatasökvägen med OBJ filtillägg och objekt för ObjSaveOptions

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.3D for Java direkt från Maven.
 

U3D till OBJ Java Omvandlingskällkod

// ladda U3D i ett objekt av Scene 
Scene document = new Scene("template.u3d");
// skapa en instans av ObjSaveOptions 
ObjSaveOptions options = new ObjSaveOptions();
// spara U3D som en OBJ 
document.save("output.obj", options);  
 
 • U3D till OBJ Live Demos för konvertering

  Konvertera U3D till OBJ just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din U3D-fil, den konverteras omedelbart till OBJ.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java 3D Scenmanipulationsbibliotek

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  U3D Vad är U3D filformatet

  U3D (Universal 3D) är ett komprimerat filformat och datastruktur för 3D datorgrafik. Den innehåller 3D modellinformation som triangelnät, belysning, skuggning, rörelsedata, linjer och punkter med färg och struktur. Formatet accepterades som ECMA-363-standard i augusti 2005. 3D PDF-dokument stöder inbäddning av U3D objekt och kan visas i Adobe Reader (version 7 och senare). Formatet U3D utvecklades med syftet att skapa en universell standard för tredimensionell datalagring och utbyte. Formatet finner dock sin huvudsakliga användning vid kodning för 3D PDF snarare än att användas som ett utbytesformat. Acrobat 3D konverterar en 3D-filtyp som stöds till antingen U3D eller PRC vid konvertering till PDF.

  Läs mera

  OBJ Vad är OBJ filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera U3D till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  U3D TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  U3D TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  U3D TILL ASE (2D-animationsfil)
  U3D TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  U3D TILL FBX (3D Format)
  U3D TILL GLTF (GL-överföringsformat)
  U3D TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  U3D TILL PLY (Polygon filformat)
  U3D TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  U3D TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)