DOCX JPG PDF XML USD
 Product Family
DRC

Konvertera USD till DRC via Java

USD till DRC omvandling med Java-biblioteket utan någon 3D-modelleringsprogramvara.

Så här konverterar du USD till DRC med Java

För att rendera USD till DRC använder vi

Aspose.3D for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Aspose Maven Repository

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera USD till DRC via Java

Java-programmerare kan enkelt konvertera USD-filen till DRC på bara några rader kod.

 1. Ladda USD-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Anropa metoden Scene.save med formatet DRC.1. Kontrollera den resulterande filen DRC vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.3D for Java direkt från Maven.
 

USD till DRC Java Omvandlingskällkod

// Ladda källfilen USD
Scene scene = new Scene("sourceFile.usd");
// Konvertera 3D-scenen till fil i formatet Google Draco
scene.save("output.drc", FileFormat.DRACO)
 
 • USD till DRC Live Demos för konvertering

  Konvertera USD till DRC just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din USD-fil, den konverteras omedelbart till DRC.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java 3D Scenmanipulationsbibliotek

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för USD, Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  USD Vad är USD filformatet

  En fil med filtillägget .usd är ett Universal Scene Description-filformat som kodar data i syfte att datautbyte och utöka mellan program för att skapa digitalt innehåll. Utvecklat av Pixar ger USD möjligheten att byta ut elementära tillgångar (som modeller) eller animationer.

  Läs mera

  DRC Vad är DRC filformatet

  En fil med filtillägget .drc är ett komprimerat 3D-filformat skapat med Google Draco-biblioteket. Google erbjuder Draco som bibliotek med öppen källkod för att komprimera och dekomprimera 3D geometriska maskor och punktmoln, och förbättrar lagring och överföring av 3D-grafik. Den kodar indata och sparar den som .drc-fil. I den mottagande sidan läser API .drc-filer och kan mata ut dessa som PLY- eller OBJ-filer. Den komprimerade utdatafilen gör det möjligt för användare att ladda ner appar snabbare och ge snabb laddning av 3D grafik i webbläsare.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera USD till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  USD TILL GLTF (GL-överföringsformatfil)
  USD TILL GLB (Binärt GL-överföringsformat)
  USD TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  USD TILL FBX (Autodesk FBX Interchange File)
  USD TILL STL (Stereolitografifil)
  USD TILL OBJ (Wavefront 3D Objektfil)
  USD TILL 3DS (3D Studioscen)
  USD TILL DAE (Digital Asset Exchange-fil)
  USD TILL U3D (Universal 3D Fil)
  USD TILL PLY (Polygon filformat)
  USD TILL DRC (Google Draco Filformat)
  USD TILL RVM (AVEVA RVM)
  USD TILL JT (JT Öppna CAD fil)
  USD TILL AMF (Additiv tillverkningsfil)
  USD TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  USD TILL USDZ (Universal Scen Beskrivning Zipped Format)