DOCX JPG PDF XML USD
 Product Family
GLTF

Konvertera USD till GLTF via Java

USD till GLTF omvandling med Java-biblioteket utan någon 3D-modelleringsprogramvara.

Så här konverterar du USD till GLTF med Java

För att rendera USD till GLTF använder vi

Aspose.3D for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Aspose Maven Repository

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-3d</artifactId>
<version>version of aspose-3d API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera USD till GLTF via Java

Java-programmerare kan enkelt konvertera USD-filen till GLTF på bara några rader kod.

 1. Ladda USD-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Anropa metoden Scene.save med formatet GLTF.1. Kontrollera den resulterande filen GLTF vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.3D for Java direkt från Maven.
 

USD till GLTF Java Omvandlingskällkod

// Ladda källfilen USD
Scene scene = new Scene("sourceFile.usd");
// Konvertera 3D-scenen till fil i GLTF-format
scene.save("output.gltf", FileFormat.GLTF2)
 
 • USD till GLTF Live Demos för konvertering

  Konvertera USD till GLTF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din USD-fil, den konverteras omedelbart till GLTF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java 3D Scenmanipulationsbibliotek

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för USD, Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  USD Vad är USD filformatet

  En fil med filtillägget .usd är ett Universal Scene Description-filformat som kodar data i syfte att datautbyte och utöka mellan program för att skapa digitalt innehåll. Utvecklat av Pixar ger USD möjligheten att byta ut elementära tillgångar (som modeller) eller animationer.

  Läs mera

  GLTF Vad är GLTF filformatet

  glTF (GL-överföringsformat) är ett 3D-filformat som lagrar 3D modellinformation i JSON-format. Användningen av JSON minimerar både storleken på 3D tillgångar och den körtidsbearbetning som krävs för att packa upp och använda dessa tillgångar. Den användes för effektiv överföring och laddning av 3D scener och modeller efter applikationer. glTF har utvecklats av Khronos Group 3D Formats Working Group och beskrivs också som JPEG av 3D av dess skapare. Formatet definierar ett utbyggbart, vanligt publiceringsformat för 3D innehållsverktyg och tjänster som effektiviserar författararbetsflöden och möjliggör interoperabel användning av innehåll i hela branschen. Avsikten bakom skapandet av filformatet glTF var att definiera ett utbyggbart, vanligt publiceringsformat för 3D innehållsverktyg och tjänster som skulle effektivisera författararbetsflöden och möjliggöra interoperabel användning av innehåll i hela branschen. Det minimerar körtidsbearbetning av applikationer som använder WebGL och andra API:er.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera USD till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  USD TILL GLTF (GL-överföringsformatfil)
  USD TILL GLB (Binärt GL-överföringsformat)
  USD TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  USD TILL FBX (Autodesk FBX Interchange File)
  USD TILL STL (Stereolitografifil)
  USD TILL OBJ (Wavefront 3D Objektfil)
  USD TILL 3DS (3D Studioscen)
  USD TILL DAE (Digital Asset Exchange-fil)
  USD TILL U3D (Universal 3D Fil)
  USD TILL PLY (Polygon filformat)
  USD TILL DRC (Google Draco Filformat)
  USD TILL RVM (AVEVA RVM)
  USD TILL JT (JT Öppna CAD fil)
  USD TILL AMF (Additiv tillverkningsfil)
  USD TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  USD TILL USDZ (Universal Scen Beskrivning Zipped Format)