Aspose.3D  for .NET

.NET 3D API:er för filhantering

Läs, skriv, manipulera och konvertera 3D-filformat i alla .NET-baserade program.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.3D for .NET är ett funktionsrikt spelprogram och datorstödd design (CAD) API för att manipulera dokument utan några 3D-modellerings- och renderingsprogramvaruberoenden. API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, PLY, DirectX, Google Draco filformat och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

Aspose.3D for .NET API är användarvänlig och kan distribueras med valfri .NET-applikation lika enkelt som att kopiera den utan att behöva oroa dig för andra tjänster och moduler som redan är installerade.

Avancerade .NET 3D API funktioner

Skapa 3D scen & spara i det format som stöds

Ladda, spara & konvertera filer till en ström

Arbeta med geometri & scenhierarki

Dela mesh-geometridata mellan flera noder

Lägg till animeringsegenskap till scendokument

Triangulera ett nät med anpassad minneslayout av vertexet

Lägg till en målkamera i scenen

Animera objekt i en scen

Dela maskor efter material

Återge en 3D-vy i bildformatet

Kasta och ta emot skuggor på geometrier

Tillåt byta plans orientering

Förbättra skapandet av cylinder

Lade till stöd för vulkanrenderare

Skapa geometri genom att extrudera former

UV-atlas-algoritmstöd

Stöd för standard 3d-utskriftsformat AMF

FBX stöd för import och binär skrivning

Exportera och importera glTF filer med draco-komprimering

3D Filformatskonvertering

Aspose.3d for .NET tillhandahåller en rad avancerade algoritmer som gör det till en allt-i-ett-lösning för konvertering av 3D filformat. Konverteringsprocessen är så enkel som att ändra filtillägget till önskat format. Allt du behöver göra är att ladda källfilen i en instans av Scene och anropa dess Save-metod med en lämplig FileFormat-parameter. Det är allt!

Spara 3D scen i olika format - C#

// load the file to be converted

var scn = new Aspose.ThreeD.Scene(dir + "template.fbx");

// save in different formats

scn.Save(dir + "output.stl", Aspose.ThreeD.FileFormat.STLASCII);

scn.Save(dir + "output.obj", Aspose.ThreeD.FileFormat.WavefrontOBJ);

3D Skapande av scener

Aspose.3D for .NET ger programmerare möjlighet att enkelt skapa scener från grunden utan att behöva installera någon 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. 3D .NET API gör det också möjligt att spara scenerna i format (FBX, STL, WavefrontOBJ, Discreet3DS, Universal3D och Collada) genom att anropa Spara-metoden för Scenklassobjekt.

Lägg till tillgångsinformation i scen 3D

Metadata är strukturerad information som beskriver, lokaliserar och gör det lättare att hämta, använda och hantera en informationsresurs. Aspose.3D for .NET API låter utvecklare definiera metadata för scenen.

Skapa 3D Mesh & Grafiska former

Med .NET 3D-biblioteket kan utvecklarna bygga ett nät av olika 3D geometriska former, definiera kontrollpunkter och polygoner på det enklaste sättet för att skapa nät och peka ett nät till flera instanser av en formtyp. Utvecklare kan också placera 3D-former var som helst på 3D-scenen.

Dela Mesh Geometry Data med flera noder

För att minska minnesbehoven kan en enda instans av Mesh bindas till olika instanser av Node. Föreställ dig att du behöver ett system där ett stort antal 3D kuber verkade vara omöjliga att särskilja; du kan spara minne genom att skapa ett Mesh-objekt när systemet startar. Vid det tillfället, varje gång du behöver en annan form, gör du ett annat Node-objekt och pekar sedan den noden på ett mesh. Så här hanterar API instanser.

Triangulärt nät med anpassad minneslayout av vertex

Konvertera ett nät till triangelnätet eftersom vilken komplex struktur som helst kan representeras som ett gäng trianglar. De grafiska mjukvarupaketen och hårdvaruenheterna fungerar mer effektivt på trianglar. Minneslayouten för Vertex är också viktig för att mata GPU:n (Graphics Processing Unit) eftersom GPU:n också måste känna till vertexlayouten för att kunna extrahera korrekta attribut från bufferten.

Oberoende av eventuell extern mjukvaruinstallation

Aspose.3D API är byggd med hanterad kod som aldrig beror på någon extern API- eller programvaruinstallation på maskinen för att fungera med 3D-filer. Det är en perfekt anpassad lösning när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  

Aspose.3D erbjuder individuella 3D bearbetnings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: