3D Formatkonvertering via C#

Konvertera 3D dokumentformat utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara för att bygga plattformsoberoende .NET-applikationer.

 

Utvecklare kan enkelt läsa, skapa, konvertera, uppdatera och kontrollera innehållet i 3D-format enkelt med hjälp av 3D-grafikbiblioteket. Få av de format som stöds av API är WavefrontOBJ, Discreet3DS, STL (ASCII, binär), FBX (ASCII, binär), Universal3D, Collada, GLB, glTF, PLY, DirectX, Google Draco-format och mer. Konverteringsprocessen är lätt att ladda källfilen via instans av Scenklass , och anropar metoden Spara med relevant utdataformatparameter.

Konvertera 3D Scene till olika format

Utvecklare kan enkelt konvertera 3D scen genom samma process som anges ovan. Tänker på några exempel som FBX till OBJ omvandling. Ladda FBX-filen via Scene Class-objekt. Skapa sparalternativen med ObjSaveOptions och anropa scenen Spara-metoden med utdatafilsökväg och obj-alternativ som parametrar. API har lämpliga alternativklasser för att spara i relevanta klasser som A3dwSaveOptions AmfSaveOptions Discreet3dsSaveOptions FbxSaveOptions Html5Sparaalternativ RvmSaveOptions och mer. Här är en komplett lista för 3D konverteringsformat alternativ. Dessutom kan utvecklare enkelt spara en 3D-scen i PDF.

C# Kod för omvandling från FBX till OBJ
C# Kod för att konvertera 3D scen till PDF