HTML JPG PDF XML 3MF
 Product Family
PLY

Konvertera 3MF till PLY via C#

Rendera 3MF som PLY utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du 3MF till PLY med C#

För att konvertera 3MF till PLY använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera 3MF till PLY via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera 3MF filer till PLY på bara några rader kod.

 1. Ladda 3MF-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av PlySaveOptions1. Ställ in PLY specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med PLY filtillägg och objekt för PlySaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen PLY vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från 3MF till PLY C#

// ladda 3MF i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.3mf");
// skapa en instans av PlySaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PlySaveOptions();
// spara 3MF som en PLY 
document.Save("output.ply", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera 3MF till PLY

  Kolla in våra livedemos för 3MF till PLY omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din 3MF-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen PLY.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  3MF Vad är 3MF filformatet

  3MF, 3D Manufacturing Format, används av applikationer för att återge 3D objektmodeller till en mängd andra applikationer, plattformar, tjänster och skrivare. Den byggdes för att undvika begränsningar och problem i andra 3D-filformat, som STL, för att arbeta med de senaste versionerna av 3D-skrivare. 3MF är ett relativt nytt filformat som har utvecklats och publicerats av 3MF-konsortiet. Den är tillräckligt rik för att fullständigt beskriva en modell, behåller intern information, färg och andra egenskaper som gör den utbyggbar för att stödja nya innovationer inom 3D-utskrift. Formatet är utbyggbart, kan antas brett och fritt från problem som drabbar andra allmänt använda filformat.

  Läs mera

  ply Vad är ply filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera 3MF till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  3MF TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  3MF TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  3MF TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  3MF TILL FBX (3D Format)
  3MF TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  3MF TILL OBJ (3D Filformat)
  3MF TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  3MF TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  3MF TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  3MF TILL U3D (Universal 3D)