HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
3DS

Konvertera DAE till 3DS via C#

Rendera DAE som 3DS utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du DAE till 3DS med C#

För att konvertera DAE till 3DS använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera DAE till 3DS via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera DAE filer till 3DS på bara några rader kod.

 1. Ladda DAE-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av 3dsSaveOptions1. Ställ in 3DS specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med 3DS filtillägg och objekt för 3dsSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen 3DS vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från DAE till 3DS C#

// ladda DAE i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// skapa en instans av 3dsSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.Discreet3dsSaveOptions();
// spara DAE som en 3DS 
document.Save("output.3ds", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera DAE till 3DS

  Kolla in våra livedemos för DAE till 3DS omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din DAE-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen 3DS.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  DAE Vad är DAE filformatet

  En DAE-fil är ett Digital Asset Exchange-filformat som används för att utbyta data mellan interaktiva 3D-program. Det här filformatet är baserat på COLLADA (COLLAborative Design Activity) XML-schema som är ett öppet standard-XML-schema för utbyte av digitala tillgångar mellan grafikprogram. Den har antagits av ISO som en allmänt tillgänglig specifikation, ISO/pAS 17506.

  Läs mera

  3ds Vad är 3ds filformatet

  En fil med tillägget 3DS representerar 3D Studio (DOS) mesh-filformat som används av Autodesk 3D Studio. Autodesk 3D Studio har funnits på marknaden för 3D filformat sedan 1990-talet och har nu utvecklats till 3D Studio MAX för att arbeta med 3D-modellering, animering och rendering. En 3DS-fil innehåller data för 3D-representation av scener och bilder och är ett av de populära filformaten för 3D-dataimport och -export. Den tar hänsyn till information som kameraplatser, nätdata, ljusinformation, visningsportkonfigurationer, utjämnande gruppdata, bitmappsreferenser och attribut för att skapa hörn och polygoner för att rendera en scen.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera DAE till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  DAE TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  DAE TILL FBX (3D Format)
  DAE TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  DAE TILL OBJ (3D Filformat)
  DAE TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  DAE TILL PLY (Polygon filformat)
  DAE TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  DAE TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  DAE TILL U3D (Universal 3D)