HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
OBJ

Konvertera DAE till OBJ via C#

Rendera DAE som OBJ utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du DAE till OBJ med C#

För att konvertera DAE till OBJ använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera DAE till OBJ via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera DAE filer till OBJ på bara några rader kod.

 1. Ladda DAE-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av ObjSaveOptions1. Ställ in OBJ specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med OBJ filtillägg och objekt för ObjSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen OBJ vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från DAE till OBJ C#

// ladda DAE i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// skapa en instans av ObjSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
// spara DAE som en OBJ 
document.Save("output.obj", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera DAE till OBJ

  Kolla in våra livedemos för DAE till OBJ omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din DAE-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen OBJ.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  DAE Vad är DAE filformatet

  En DAE-fil är ett Digital Asset Exchange-filformat som används för att utbyta data mellan interaktiva 3D-program. Det här filformatet är baserat på COLLADA (COLLAborative Design Activity) XML-schema som är ett öppet standard-XML-schema för utbyte av digitala tillgångar mellan grafikprogram. Den har antagits av ISO som en allmänt tillgänglig specifikation, ISO/pAS 17506.

  Läs mera

  obj Vad är obj filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera DAE till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  DAE TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  DAE TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  DAE TILL FBX (3D Format)
  DAE TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  DAE TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  DAE TILL PLY (Polygon filformat)
  DAE TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  DAE TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  DAE TILL U3D (Universal 3D)