HTML JPG PDF XML DAE
 Product Family
STL

Konvertera DAE till STL via C#

Rendera DAE som STL utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du DAE till STL med C#

För att konvertera DAE till STL använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera DAE till STL via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera DAE filer till STL på bara några rader kod.

 1. Ladda DAE-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av StlSaveOptions1. Ställ in STL specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med STL filtillägg och objekt för StlSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen STL vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från DAE till STL C#

// ladda DAE i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.dae");
// skapa en instans av StlSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.StlSaveOptions();
// spara DAE som en STL 
document.Save("output.stl", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera DAE till STL

  Kolla in våra livedemos för DAE till STL omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din DAE-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen STL.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  DAE Vad är DAE filformatet

  En DAE-fil är ett Digital Asset Exchange-filformat som används för att utbyta data mellan interaktiva 3D-program. Det här filformatet är baserat på COLLADA (COLLAborative Design Activity) XML-schema som är ett öppet standard-XML-schema för utbyte av digitala tillgångar mellan grafikprogram. Den har antagits av ISO som en allmänt tillgänglig specifikation, ISO/pAS 17506.

  Läs mera

  stl Vad är stl filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera DAE till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  DAE TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  DAE TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  DAE TILL FBX (3D Format)
  DAE TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  DAE TILL OBJ (3D Filformat)
  DAE TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  DAE TILL PLY (Polygon filformat)
  DAE TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  DAE TILL U3D (Universal 3D)