HTML JPG PDF XML FBX
 Product Family
PDF

Konvertera FBX till PDF via C#

Rendera FBX som PDF utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du FBX till PDF med C#

För att konvertera FBX till PDF använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera FBX till PDF via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera FBX filer till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda FBX-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av PdfSaveOptions1. Ställ in PDF specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med PDF filtillägg och objekt för PdfSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen PDF vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från FBX till PDF C#

// ladda FBX i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.fbx");
// skapa en instans av PdfSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PdfSaveOptions();
// spara FBX som en PDF 
document.Save("output.pdf", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera FBX till PDF

  Kolla in våra livedemos för FBX till PDF omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din FBX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen PDF.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  FBX Vad är FBX filformatet

  FBX, FilmBox, är ett populärt 3D-filformat som ursprungligen utvecklades av Kaydara för MotionBuilder. Det förvärvades av Autodesk Inc 2006 och är nu ett av de viktigaste 3D-utbytesformaten som används av många 3D-verktyg. FBX är tillgänglig i både binärt och ASCII-filformat. Formatet skapades för att tillhandahålla interoperabilitet mellan applikationer för skapande av digitalt innehåll. Det finns många tillgängliga verktyg för konvertering från/till filformatet FBX.

  Läs mera

  pdf Vad är pdf filformatet

  Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. PDF-filer kan öppnas i Adobe Acrobat Reader/Writer också i de flesta moderna webbläsare som Chrome, Safari, Firefox via tillägg/plugin-program. De flesta av de kommersiellt tillgängliga programvarupaketen erbjuder även konvertering av sina dokument till filformatet PDF utan krav på någon ytterligare programvarukomponent. Således har filformatet PDF full förmåga att innehålla information som text, bilder, hyperlänkar, formulärfält, rich media, digitala signaturer, bilagor, metadata, geospatiala funktioner och 3D objekt i det som kan bli en del av källan dokumentera.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera FBX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  FBX TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  FBX TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  FBX TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  FBX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  FBX TILL OBJ (3D Filformat)
  FBX TILL PLY (Polygon filformat)
  FBX TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  FBX TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  FBX TILL U3D (Universal 3D)