HTML JPG PDF XML FBX
 Product Family
PLY

Konvertera FBX till PLY via C#

Rendera FBX som PLY utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du FBX till PLY med C#

För att konvertera FBX till PLY använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera FBX till PLY via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera FBX filer till PLY på bara några rader kod.

 1. Ladda FBX-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av PlySaveOptions1. Ställ in PLY specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med PLY filtillägg och objekt för PlySaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen PLY vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från FBX till PLY C#

// ladda FBX i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.fbx");
// skapa en instans av PlySaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PlySaveOptions();
// spara FBX som en PLY 
document.Save("output.ply", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera FBX till PLY

  Kolla in våra livedemos för FBX till PLY omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din FBX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen PLY.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  FBX Vad är FBX filformatet

  FBX, FilmBox, är ett populärt 3D-filformat som ursprungligen utvecklades av Kaydara för MotionBuilder. Det förvärvades av Autodesk Inc 2006 och är nu ett av de viktigaste 3D-utbytesformaten som används av många 3D-verktyg. FBX är tillgänglig i både binärt och ASCII-filformat. Formatet skapades för att tillhandahålla interoperabilitet mellan applikationer för skapande av digitalt innehåll. Det finns många tillgängliga verktyg för konvertering från/till filformatet FBX.

  Läs mera

  ply Vad är ply filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera FBX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  FBX TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  FBX TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  FBX TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  FBX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  FBX TILL OBJ (3D Filformat)
  FBX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  FBX TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  FBX TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  FBX TILL U3D (Universal 3D)