HTML JPG PDF XML FBX
 Product Family
STL

Konvertera FBX till STL via C#

Rendera FBX som STL utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du FBX till STL med C#

För att konvertera FBX till STL använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera FBX till STL via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera FBX filer till STL på bara några rader kod.

 1. Ladda FBX-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av StlSaveOptions1. Ställ in STL specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med STL filtillägg och objekt för StlSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen STL vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från FBX till STL C#

// ladda FBX i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.fbx");
// skapa en instans av StlSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.StlSaveOptions();
// spara FBX som en STL 
document.Save("output.stl", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera FBX till STL

  Kolla in våra livedemos för FBX till STL omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din FBX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen STL.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  FBX Vad är FBX filformatet

  FBX, FilmBox, är ett populärt 3D-filformat som ursprungligen utvecklades av Kaydara för MotionBuilder. Det förvärvades av Autodesk Inc 2006 och är nu ett av de viktigaste 3D-utbytesformaten som används av många 3D-verktyg. FBX är tillgänglig i både binärt och ASCII-filformat. Formatet skapades för att tillhandahålla interoperabilitet mellan applikationer för skapande av digitalt innehåll. Det finns många tillgängliga verktyg för konvertering från/till filformatet FBX.

  Läs mera

  stl Vad är stl filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera FBX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  FBX TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  FBX TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  FBX TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  FBX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  FBX TILL OBJ (3D Filformat)
  FBX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  FBX TILL PLY (Polygon filformat)
  FBX TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  FBX TILL U3D (Universal 3D)