HTML JPG PDF XML OBJ
 Product Family
3DS

Konvertera OBJ till 3DS via C#

Rendera OBJ som 3DS utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du OBJ till 3DS med C#

För att konvertera OBJ till 3DS använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera OBJ till 3DS via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera OBJ filer till 3DS på bara några rader kod.

 1. Ladda OBJ-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av 3dsSaveOptions1. Ställ in 3DS specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med 3DS filtillägg och objekt för 3dsSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen 3DS vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från OBJ till 3DS C#

// ladda OBJ i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.obj");
// skapa en instans av 3dsSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.Discreet3dsSaveOptions();
// spara OBJ som en 3DS 
document.Save("output.3ds", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera OBJ till 3DS

  Kolla in våra livedemos för OBJ till 3DS omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din OBJ-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen 3DS.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  OBJ Vad är OBJ filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  3ds Vad är 3ds filformatet

  En fil med tillägget 3DS representerar 3D Studio (DOS) mesh-filformat som används av Autodesk 3D Studio. Autodesk 3D Studio har funnits på marknaden för 3D filformat sedan 1990-talet och har nu utvecklats till 3D Studio MAX för att arbeta med 3D-modellering, animering och rendering. En 3DS-fil innehåller data för 3D-representation av scener och bilder och är ett av de populära filformaten för 3D-dataimport och -export. Den tar hänsyn till information som kameraplatser, nätdata, ljusinformation, visningsportkonfigurationer, utjämnande gruppdata, bitmappsreferenser och attribut för att skapa hörn och polygoner för att rendera en scen.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera OBJ till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  OBJ TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  OBJ TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  OBJ TILL FBX (3D Format)
  OBJ TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  OBJ TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  OBJ TILL PLY (Polygon filformat)
  OBJ TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  OBJ TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  OBJ TILL U3D (Universal 3D)