HTML JPG PDF XML OBJ
 Product Family
FBX

Konvertera OBJ till FBX via C#

Rendera OBJ som FBX utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du OBJ till FBX med C#

För att konvertera OBJ till FBX använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera OBJ till FBX via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera OBJ filer till FBX på bara några rader kod.

 1. Ladda OBJ-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av FbxSaveOptions1. Ställ in FBX specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med FBX filtillägg och objekt för FbxSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen FBX vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från OBJ till FBX C#

// ladda OBJ i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.obj");
// skapa en instans av FbxSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.FbxSaveOptions();
// spara OBJ som en FBX 
document.Save("output.fbx", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera OBJ till FBX

  Kolla in våra livedemos för OBJ till FBX omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din OBJ-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen FBX.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  OBJ Vad är OBJ filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  fbx Vad är fbx filformatet

  FBX, FilmBox, är ett populärt 3D-filformat som ursprungligen utvecklades av Kaydara för MotionBuilder. Det förvärvades av Autodesk Inc 2006 och är nu ett av de viktigaste 3D-utbytesformaten som används av många 3D-verktyg. FBX är tillgänglig i både binärt och ASCII-filformat. Formatet skapades för att tillhandahålla interoperabilitet mellan applikationer för skapande av digitalt innehåll. Det finns många tillgängliga verktyg för konvertering från/till filformatet FBX.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera OBJ till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  OBJ TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  OBJ TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  OBJ TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  OBJ TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  OBJ TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  OBJ TILL PLY (Polygon filformat)
  OBJ TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  OBJ TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  OBJ TILL U3D (Universal 3D)