HTML JPG PDF XML OBJ
 Product Family
STL

Konvertera OBJ till STL via C#

Rendera OBJ som STL utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du OBJ till STL med C#

För att konvertera OBJ till STL använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera OBJ till STL via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera OBJ filer till STL på bara några rader kod.

 1. Ladda OBJ-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av StlSaveOptions1. Ställ in STL specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med STL filtillägg och objekt för StlSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen STL vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från OBJ till STL C#

// ladda OBJ i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.obj");
// skapa en instans av StlSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.StlSaveOptions();
// spara OBJ som en STL 
document.Save("output.stl", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera OBJ till STL

  Kolla in våra livedemos för OBJ till STL omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din OBJ-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen STL.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  OBJ Vad är OBJ filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  stl Vad är stl filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera OBJ till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  OBJ TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  OBJ TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  OBJ TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  OBJ TILL FBX (3D Format)
  OBJ TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  OBJ TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  OBJ TILL PLY (Polygon filformat)
  OBJ TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  OBJ TILL U3D (Universal 3D)