HTML JPG PDF XML PLY
 Product Family
ATT

Konvertera PLY till ATT via C#

Rendera PLY som ATT utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du PLY till ATT med C#

För att konvertera PLY till ATT använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera PLY till ATT via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera PLY filer till ATT på bara några rader kod.

 1. Ladda PLY-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av AmfSaveOptions1. Ställ in ATT specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med ATT filtillägg och objekt för AttSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen ATT vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från PLY till ATT C#

// ladda PLY i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.ply");
// skapa en instans av AttSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.AttSaveOptions();
// spara PLY som en ATT 
document.Save("output.att", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera PLY till ATT

  Kolla in våra livedemos för PLY till ATT omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din PLY-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen ATT.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  PLY Vad är PLY filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  att Vad är att filformatet

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PLY till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PLY TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  PLY TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  PLY TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  PLY TILL FBX (3D Format)
  PLY TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  PLY TILL OBJ (3D Filformat)
  PLY TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  PLY TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  PLY TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  PLY TILL U3D (Universal 3D)