HTML JPG PDF XML PLY
 Product Family
FBX

Konvertera PLY till FBX via C#

Rendera PLY som FBX utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du PLY till FBX med C#

För att konvertera PLY till FBX använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera PLY till FBX via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera PLY filer till FBX på bara några rader kod.

 1. Ladda PLY-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av FbxSaveOptions1. Ställ in FBX specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med FBX filtillägg och objekt för FbxSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen FBX vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från PLY till FBX C#

// ladda PLY i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.ply");
// skapa en instans av FbxSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.FbxSaveOptions();
// spara PLY som en FBX 
document.Save("output.fbx", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera PLY till FBX

  Kolla in våra livedemos för PLY till FBX omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din PLY-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen FBX.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  PLY Vad är PLY filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  fbx Vad är fbx filformatet

  FBX, FilmBox, är ett populärt 3D-filformat som ursprungligen utvecklades av Kaydara för MotionBuilder. Det förvärvades av Autodesk Inc 2006 och är nu ett av de viktigaste 3D-utbytesformaten som används av många 3D-verktyg. FBX är tillgänglig i både binärt och ASCII-filformat. Formatet skapades för att tillhandahålla interoperabilitet mellan applikationer för skapande av digitalt innehåll. Det finns många tillgängliga verktyg för konvertering från/till filformatet FBX.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PLY till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PLY TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  PLY TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  PLY TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  PLY TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  PLY TILL OBJ (3D Filformat)
  PLY TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  PLY TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  PLY TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  PLY TILL U3D (Universal 3D)