HTML JPG PDF XML PLY
 Product Family
STL

Konvertera PLY till STL via C#

Rendera PLY som STL utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du PLY till STL med C#

För att konvertera PLY till STL använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera PLY till STL via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera PLY filer till STL på bara några rader kod.

 1. Ladda PLY-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av StlSaveOptions1. Ställ in STL specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med STL filtillägg och objekt för StlSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen STL vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från PLY till STL C#

// ladda PLY i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.ply");
// skapa en instans av StlSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.StlSaveOptions();
// spara PLY som en STL 
document.Save("output.stl", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera PLY till STL

  Kolla in våra livedemos för PLY till STL omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din PLY-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen STL.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  PLY Vad är PLY filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  stl Vad är stl filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PLY till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PLY TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  PLY TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  PLY TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  PLY TILL FBX (3D Format)
  PLY TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  PLY TILL OBJ (3D Filformat)
  PLY TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  PLY TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  PLY TILL U3D (Universal 3D)