HTML JPG PDF XML PLY
 Product Family
U3D

Konvertera PLY till U3D via C#

Rendera PLY som U3D utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du PLY till U3D med C#

För att konvertera PLY till U3D använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera PLY till U3D via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera PLY filer till U3D på bara några rader kod.

 1. Ladda PLY-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av U3dSaveOptions1. Ställ in U3D specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med U3D filtillägg och objekt för U3dSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen U3D vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från PLY till U3D C#

// ladda PLY i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.ply");
// skapa en instans av U3dSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.U3dSaveOptions();
// spara PLY som en U3D 
document.Save("output.u3d", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera PLY till U3D

  Kolla in våra livedemos för PLY till U3D omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din PLY-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen U3D.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  PLY Vad är PLY filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  u3d Vad är u3d filformatet

  U3D (Universal 3D) är ett komprimerat filformat och datastruktur för 3D datorgrafik. Den innehåller 3D modellinformation som triangelnät, belysning, skuggning, rörelsedata, linjer och punkter med färg och struktur. Formatet accepterades som ECMA-363-standard i augusti 2005. 3D PDF-dokument stöder inbäddning av U3D objekt och kan visas i Adobe Reader (version 7 och senare). Formatet U3D utvecklades med syftet att skapa en universell standard för tredimensionell datalagring och utbyte. Formatet finner dock sin huvudsakliga användning vid kodning för 3D PDF snarare än att användas som ett utbytesformat. Acrobat 3D konverterar en 3D-filtyp som stöds till antingen U3D eller PRC vid konvertering till PDF.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PLY till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PLY TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  PLY TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  PLY TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  PLY TILL FBX (3D Format)
  PLY TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  PLY TILL OBJ (3D Filformat)
  PLY TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  PLY TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  PLY TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)