HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
3DS

Konvertera STL till 3DS via C#

Rendera STL som 3DS utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du STL till 3DS med C#

För att konvertera STL till 3DS använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera STL till 3DS via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera STL filer till 3DS på bara några rader kod.

 1. Ladda STL-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av 3dsSaveOptions1. Ställ in 3DS specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med 3DS filtillägg och objekt för 3dsSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen 3DS vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från STL till 3DS C#

// ladda STL i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// skapa en instans av 3dsSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.Discreet3dsSaveOptions();
// spara STL som en 3DS 
document.Save("output.3ds", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera STL till 3DS

  Kolla in våra livedemos för STL till 3DS omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din STL-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen 3DS.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  STL Vad är STL filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  3ds Vad är 3ds filformatet

  En fil med tillägget 3DS representerar 3D Studio (DOS) mesh-filformat som används av Autodesk 3D Studio. Autodesk 3D Studio har funnits på marknaden för 3D filformat sedan 1990-talet och har nu utvecklats till 3D Studio MAX för att arbeta med 3D-modellering, animering och rendering. En 3DS-fil innehåller data för 3D-representation av scener och bilder och är ett av de populära filformaten för 3D-dataimport och -export. Den tar hänsyn till information som kameraplatser, nätdata, ljusinformation, visningsportkonfigurationer, utjämnande gruppdata, bitmappsreferenser och attribut för att skapa hörn och polygoner för att rendera en scen.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera STL till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  STL TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  STL TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  STL TILL FBX (3D Format)
  STL TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL TILL OBJ (3D Filformat)
  STL TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  STL TILL PLY (Polygon filformat)
  STL TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL TILL U3D (Universal 3D)