HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
ATT

Konvertera STL till ATT via C#

Rendera STL som ATT utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du STL till ATT med C#

För att konvertera STL till ATT använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera STL till ATT via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera STL filer till ATT på bara några rader kod.

 1. Ladda STL-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av AmfSaveOptions1. Ställ in ATT specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med ATT filtillägg och objekt för AttSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen ATT vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från STL till ATT C#

// ladda STL i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// skapa en instans av AttSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.AttSaveOptions();
// spara STL som en ATT 
document.Save("output.att", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera STL till ATT

  Kolla in våra livedemos för STL till ATT omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din STL-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen ATT.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  STL Vad är STL filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  att Vad är att filformatet

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera STL till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  STL TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  STL TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  STL TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  STL TILL FBX (3D Format)
  STL TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL TILL OBJ (3D Filformat)
  STL TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  STL TILL PLY (Polygon filformat)
  STL TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL TILL U3D (Universal 3D)