HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
OBJ

Konvertera STL till OBJ via C#

Rendera STL som OBJ utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du STL till OBJ med C#

För att konvertera STL till OBJ använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera STL till OBJ via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera STL filer till OBJ på bara några rader kod.

 1. Ladda STL-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av ObjSaveOptions1. Ställ in OBJ specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med OBJ filtillägg och objekt för ObjSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen OBJ vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från STL till OBJ C#

// ladda STL i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// skapa en instans av ObjSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
// spara STL som en OBJ 
document.Save("output.obj", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera STL till OBJ

  Kolla in våra livedemos för STL till OBJ omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din STL-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen OBJ.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  STL Vad är STL filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  obj Vad är obj filformatet

  OBJ filer används av Wavefronts Advanced Visualizer-applikation för att definiera och lagra de geometriska objekten. Bakåt- och framåtöverföring av geometriska data är möjlig genom OBJ filer. Både polygonal geometri som punkter, linjer, texturhörn, ytor och friformsgeometri (kurvor och ytor) stöds av formatet OBJ. Det här formatet stöder inte animering eller information relaterad till ljus och sceners position. En OBJ-fil är vanligtvis en slutprodukt av 3D-modelleringsprocessen som genereras av en CAD (Computer Aided Design). Standardordningen för att lagra hörn är moturs för att undvika explicit deklaration av ansiktsnormaler. Även om OBJ filer deklarerar skalinformation i en kommentarsrad har inga enheter deklarerats för OBJ koordinater.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera STL till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  STL TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  STL TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  STL TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  STL TILL FBX (3D Format)
  STL TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  STL TILL PLY (Polygon filformat)
  STL TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL TILL U3D (Universal 3D)