HTML JPG PDF XML STL
 Product Family
RVM

Konvertera STL till RVM via C#

Rendera STL som RVM utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du STL till RVM med C#

För att konvertera STL till RVM använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera STL till RVM via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera STL filer till RVM på bara några rader kod.

 1. Ladda STL-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av RvmSaveOptions1. Ställ in RVM specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med RVM filtillägg och objekt för RvmSaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen RVM vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från STL till RVM C#

// ladda STL i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.stl");
// skapa en instans av RvmSaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.RvmSaveOptions();
// spara STL som en RVM 
document.Save("output.rvm", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera STL till RVM

  Kolla in våra livedemos för STL till RVM omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din STL-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen RVM.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  STL Vad är STL filformatet

  STL, förkortning för stereolitrografi, är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D utskrift och datorstödd tillverkning. Den representerar en yta som en serie små trianglar, så kallade fasetter, där varje fasett beskrivs med en vinkelrät riktning och tre punkter som representerar triangelns hörn. Resulterande data används av applikationer för att bestämma tvärsnittet av 3D-formen som ska byggas av fabbaren. Det finns ingen information tillgänglig i filformatet STL för representation av färg, struktur eller andra vanliga CAD-modellattribut.

  Läs mera

  rvm Vad är rvm filformatet

  RVM datafiler är relaterade till AVEVA PDMS. RVM-filen är en modell för AVEVA Plant Design Management System. AVEVAs Plant Design Management System (PDMS) är det mest populära 3D designsystemet som använder datacentrerad teknologi för att hantera projekt.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera STL till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  STL TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  STL TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  STL TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  STL TILL FBX (3D Format)
  STL TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  STL TILL OBJ (3D Filformat)
  STL TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  STL TILL PLY (Polygon filformat)
  STL TILL U3D (Universal 3D)