Konvertera USD till DRC via C#

Exportera USD och andra 3D filer med .NET Framework, .NET Core och Mono

Exportera USD scen som DRC med C#

  1. Ladda USD-fil med en konstruktor av Scen klass2. Ring Scene.Spara metod
  2. Skicka ut filnamnet med filtillägget .drc som första parameter
  3. Ange “Draco”-fältvärdet från Filformat klass

3D Formatomvandling API for .NET

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.3d eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.3D.

Alternativt kan du hämta offline-MSI-installationsprogrammet eller DLL-filerna i en ZIP-fil från Nedladdningar .

C# Kod för omvandling från USD till DRC

// ladda USD i ett objekt av Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usd");
// spara USD som en DRC 
scene.Save("output.drc", Aspose.ThreeD.FileFormat.Draco);

Other Conversion Options

USD TO PLY (Polygon File Format)
USD TO AMF (Additive Manufacturing File)
USD TO DRC (Google Draco File Format)
USD TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USD TO RVM (AVEVA RVM)
USD TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USD TO STL (Stereolithography File)
USD TO 3DS (3D Studio Scene)

USD What is USD File Format?

A file with .usd extension is a Universal Scene Description file format that encodes data for the purpose of data interchanging and augmenting between digital content creation applications. Developed by Pixar, USD provides the ability to interchange elemental assets (such as models) or animation.

Read More

DRC What is DRC File Format?

A file with .drc extension is a compressed 3D file format created with Google Draco library. Google offers Draco as open source library for compressing and decompressing 3D geometric meshes and point clouds, and improves storage and transmission of 3D graphics. It encodes the input data and saves it as .drc file. At the receiving end, the API reads .drc files and can output these as PLY or OBJ files. The compressed output file enables users to download apps faster and provide quick loading of 3D graphics in browsers.

Read More