HTML JPG PDF XML VRML
 Product Family
PLY

Konvertera VRML till PLY via C#

Rendera VRML som PLY utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här konverterar du VRML till PLY med C#

För att konvertera VRML till PLY använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att konvertera VRML till PLY via C#

.NET programmerare kan enkelt ladda och konvertera VRML filer till PLY på bara några rader kod.

 1. Ladda VRML-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av PlySaveOptions1. Ställ in PLY specifika egenskaper för avancerad konvertering1. Anropa metoden Scene.Save1. Skicka utdatasökvägen med PLY filtillägg och objekt för PlySaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen PLY vid angiven sökväg

Systemkrav

Innan du kör omvandlingskoden .NET, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.3D for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från VRML till PLY C#

// ladda VRML i ett objekt av Scene 
var document = new Aspose.ThreeD.Scene("template.vrml");
// skapa en instans av PlySaveOptions 
var options = new Aspose.ThreeD.Formats.PlySaveOptions();
// spara VRML som en PLY 
document.Save("output.ply", options); 
 
 • Gratis app för att konvertera VRML till PLY

  Kolla in våra livedemos för VRML till PLY omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VRML-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen PLY.
  Ett 3D filbearbetningsbibliotek för att manipulera 3D filer utan några modellerings- och renderingsprogram. 3D API stöder Discreet3DS, WavefrontOBJ, FBX (ASCII, binär), STL (ASCII, binär), Universal3D, Collada, glTF, GLB, Filformaten PLY, DirectX, Google Draco och mer. Utvecklare kan enkelt skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D dokumentformat.

  VRML Vad är VRML filformatet

  Virtual Reality Modeling Language (VRML) är ett filformat för representation av interaktiva 3D världsobjekt över World Wide Web (www). Den finner sin användning i att skapa tredimensionella representationer av komplexa scener som illustrationer, definitioner och presentationer av virtuell verklighet. Formatet har ersatts av X3D. Många 3D-modelleringsprogram kan spara objekt och scener i VRML-format.

  Läs mera

  ply Vad är ply filformatet

  PLY, Polygon File Format, representerar 3D filformat som lagrar grafiska objekt som beskrivs som en samling polygoner. Syftet med detta filformat var att skapa en enkel och lätt filtyp som är tillräckligt generell för att vara användbar för ett brett spektrum av modeller. Filformatet PLY kommer som ASCII och binärt format för kompakt lagring och för snabb lagring och inläsning. Filformatet används av olika program som ger stöd för läsning av 3D filer.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VRML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VRML TILL 3DS (3D Studio DOS Mesh)
  VRML TILL AMF (Additiv tillverkningsformat)
  VRML TILL DAE (Digital Asset Exchange)
  VRML TILL FBX (3D Format)
  VRML TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VRML TILL OBJ (3D Filformat)
  VRML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VRML TILL RVM (AVEVA Plant Design Model)
  VRML TILL STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  VRML TILL U3D (Universal 3D)