HTML JPG PDF XML DRC
Aspose.3D for .NET
DRC

Lägg till verifiering av blind vattenstämpel till DRC via C#

Bygg dina egna .NET-appar för att lägga till blind vattenstämpelverifiering till DRC-filer med hjälp av API:er på serversidan.

Hur man verifierar vattenstämpel till DRC fil med C#

För att vattenstämpla verifieringsfilen DRC kommer vi att använda

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som ska användas med verifiering av vattenstämpel. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att lägga till blind vattenstämpelverifiering till DRC via C#

Aspose.3D gör det enkelt för utvecklarna att lägga till blind vattenstämpelverifiering i DRC-filen med bara några rader kod.

 • Ladda DRC-filen via konstruktorn för Scene-klassen- Få meshklassen Aspose.3D- Lägg till lösenord med Aspose.3Ds DecodeWatermark-metod- Anropa metoden Scene.Save med objekt

Systemkrav

Aspose.3D for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.3D for .NET refereras till i ditt projekt
 

C#-kod för att lägga till verifiering av blind vattenstämpel till DRC


//Källfiler som måste vara vattenmärkta för verifiering
string file = "template.drc";

// skapa en instans av Scene
Scene scene = new Scene(file);
string text =null;

//Lägg till lösenord för att verifiera vattenstämpel med DecodeWatermark-metoden
try
{
  scene.RootNode.Accept((Node node) =>
  {
    var mesh = node.GetEntity<Mesh>();
    if (mesh != null)
    {
      text = Watermark.DecodeWatermark(mesh, "1234");
      if (text != null)
        return false;
      }
      return true;
  });
}
catch (UnauthorizedAccessException)
{
  return "Password error";
}

//Returnerar null om den här filen inte har något vattenstämpel. Om det finns en vattenstämpel, returnera vattenstämpelns innehåll
return text;
 
 • Om Aspose.3D for .NET API

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  Gratis app för att lägga till verifiering av blind vattenstämpel till DRC

  Kolla våra livedemos för att Vattenstämpelverifiering DRC med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen DRC och tryck på knappen "Vattenstämpel".
    Ladda ned filen DRC från länken om det behövs

  DRC Vad är DRC filformatet

  Google Draco Fil och tillhörande filformat.

  Läs mera

  Annan app som stöds för att lägga till blind vattenstämpelverifiering till format

  Med hjälp av C# kan man också lägga till blind vattenstämpelverifiering till många andra filformat inklusive.

  3MF (3D Tillverkningsformat)
  AMF (Additiv tillverkningsformat)
  ASE (2D-animationsfil)
  DAE (Digital Asset Exchange)
  DXF (Drawing Interchange Format)
  3DS (3D Studio Mesh-filformat)
  FBX (3D Format)
  GLB (3D Fil binär representation)
  GLTF (GL-överföringsformat)
  JT (Jupiter Tessellation-fil)
  OBJ (3D Filformat)
  PLY (Polygon filformat)
  PDF (3D PDF)
  RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  U3D (Universal 3D)
  VRML (Virtual Reality Modeling Language)
  X (DirectX modellbild)
  USD (Universell scenbeskrivning)
  USDZ (Universal Scen Beskrivning Zip Archive)