HTML JPG PDF XML JT
Aspose.3D for .NET
JT

JT Filvisare for .NET

Rendera JT filer utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här visar du JT-fil med C#

För att visa filen JT använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att visa JT via C#

Aspose.3D gör det enkelt för utvecklarna att visa JT-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda JT-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av Html5SaveOptions1. Ställ in egenskaper för avancerad formatering1. Anropa metoden Scene.Save med objektet Html5SaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen HTML i standardwebbläsaren

Systemkrav

Aspose.3D for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.3D for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# kod för att visa JT


string output = System.IO.Path.GetTempPath() + Guid.NewGuid().ToString() + ".html";

// ladda JT scen via en instans av Scene
var scene = new ThreeD.Scene("template.jt");
// skapa ett objekt av Html5SaveOptions och ange egenskaper för formatering
var options = new ThreeD.Formats.Html5SaveOptions()
{
  // stäng av nätet
  ShowGrid = false,
  // stänga av användargränssnittet
  ShowUI = false
};

// spara 3D scen som HTML5
scene.Save(output, options);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.3D for .NET API

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  Gratis app att visa JT

  Kolla våra livedemos för att Visa JT med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen JT och tryck på knappen "Visa".
    Ladda ned filen JT från länken om det behövs

  JT Vad är JT filformatet

  JT (Jupiter Tessellation) är ett effektivt, branschfokuserat och flexibelt ISO-standardiserat 3D-dataformat utvecklat av Siemens PLM Software. Mekaniska CAD-domäner inom flyg-, bilindustrin och tung utrustning använder JT som deras mest ledande visualiseringsformat för 3D. Formatet JT är ett scendiagram som stöder de attribut och noder som är CAD specifika. Sofistikerade komprimeringstekniker används för att lagra facettdata (trianglar). Detta format är strukturerat för att stödja visuella attribut, produkt- och tillverkningsinformation (PMI) och metadata. Det finns ett bra stöd för asynkron streaming av innehåll. Inom tung mekanisk industri använder proffs JT-filen i sina CAD-lösningar och program för produktlivscykelhantering (PLM) för att undersöka geometrin hos komplicerade varor.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  3DS (3D Studio DOS Mesh)
  3MF (3D Tillverkningsformat)
  AMF (Additiv tillverkningsformat)
  ASE (2D-animationsfil)
  DAE (Digital Asset Exchange)
  DXF (Drawing Interchange Format)
  FBX (3D Format)
  GLB (3D Fil binär representation)
  GLTF (GL-överföringsformat)
  OBJ (3D Filformat)
  PLY (Polygon filformat)
  RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  U3D (Universal 3D)
  VRML (Virtual Reality Modeling Language)
  X (DirectX modellbild)
  ZIP (ZIP Arkiveringsformat)